Var med i rätt fackförbund

För att få bästa hjälp är det mycket viktigt att du är medlem i det fackförbund som har tecknat kollektivavtal på din arbetsplats.  

Har du gjort valet att vara med i ett fackförbund är det en bra början. Du kanske har bytt arbetsplats eller tjänst men har glömt att byta till ”rätt” fackförbund? Det är lätt hänt men det kan innebära att du riskerar att missa att få hjälp när du behöver den.

Om det finns flera kollektivavtal på arbetsplatsen är det viktigt att du är medlem i det förbund som tecknat det kollektivavtal som gäller för din tjänst. Det kan till exempel finnas ett kollektivavtal som gäller för de som är tjänstemän och ett annat som gäller för arbetare på en och samma arbetsplats.

Är du medlem i Unionen och Unionen har tecknat kollektivavtalet på din arbetsplats kan vi hjälpa dig om det skulle uppstå problem:

  • Vid tvist om kollektivavtalsbrott - det kan till exempel handla om utebliven eller fel övertidsersättning , sjuklön, semesterersättning eller föräldralön . Är du medlem i ett fackförbund som inte har kollektivavtalet på din arbetsplats har fackförbundet inte något förhandlingsmandat för dig.
  • Vid förhandlingar - t ex om uppsägningar på grund av arbetsbrist . Är du medlem i ett fackförbund som inte har kollektivavtalet på din arbetsplats förhandlar det förbundet endast för sina medlemmar.
  • Inflytande på jobbet - det är bra att vara med i det fackförbund som finns och verkar lokalt på arbetsplatsen, för de anställdas inflytande i olika frågor på just ditt jobb. 
  • Vid konfliktåtgärder - i en konfliktsituation i samband med avtalsförhandlingar riskerar man att hamna i en knepig sits om man inte är med i rätt förbund. Skulle det bli strejk har du inte rätt till konfliktersättning om du är felorganiserad.

Felorganiserad och hamnat i tvist?

Har du redan hamnat i en tvist med din arbetsgivare och misstänker att du är felorganiserad? Kontakta Unionen för råd om vad du bör göra och vad vi kan hjälpa dig med. 

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg