Kollektivavtalet värt 80 000 kr för dig

När det finns kollektivavtal på din arbetsplats har Unionen och arbetsgivarorganisationen kommit överens om vad som gäller. Du behöver i princip bara komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning.

Föräldraledighetstillägg, semestertillägg, tjänstepension, rätt till lönehöjning, övertidsersättning, sjuklön och mycket mer som ingår i kollektivavtalets överenskommelser är för en vanlig medlem i Unionen värt ca 80 000 kr per år.

Värde 80 000 kr per år

Se några typexempel på hur vi räknat:

Farideh Svensson – värde 90 855 kr
Farideh är 29 år, jobbar som konstruktionsingenjör på ett mellanstort verkstadsföretag som hör till avtalsområde Teknikarbetsgivarna och tjänar 32 000 kr/mån.

Kajsa Lind – värde 97 764 kr
Kajsas arbetsgivare tillhör avtalsområde IDEA för ideella organisationer. Hon jobbar som ekonom på en intresseorganisation och tjänar 29 500 kr/mån.

Carl Ström – värde 79 302 kr
Carl tjänar 27 000 kr/mån som säljare på ett grossistföretag som tillhör avtalsområde Svensk Handel.

Max Bergh – värde 79 199 kr
Max är 27 år, tjänar 33 000 kr/mån och jobbar som projektledare inom mediebranschen. Företaget tillhör avtalsområde Medie- och informationsarbetsgivarna.

Linnea Malm – värde 77 889 kr
Linnea är restaurangchef och tjänar 28 103 kr/mån plus fast övertidsersättning. Avtalsområdet är Sveriges Hotell och Restaurangföretag.

Räkna ut vad ditt kollektivavtal är värt för dig när du är föräldraledig, sjuk, mellan jobb eller går i pension på Knegdeg.se

 

Fakta

Löneökning varje år

Unionen har förhandlat med arbetsgivarorganisationerna om ett treårigt avtal som ger löneökningar på 6,3 - 6,8 procent, drygt 2 % per år på varje arbetsplats. I flera globala företag har företagsledningen beslutat om lönefrysning i hela koncernen. Det har medfört att Sverige är det enda landet i världen där företagets anställda har fått löneökning varje år för att våra kollektivavtal kräver en viss procent i lönehöjning.

Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte höja din lön alls.

Övertid

När du jobbar över, utanför din ordinarie arbetstid, så ska du ha övertidsersättning. I kollektivavtalen finns regler för vilken ersättning som gäller vid övertidsarbete. Ersättning kan du få i pengar eller som kompledigt.

Finns inget kollektivavtal måste du själv se till att få övertidsersättningen reglerad i anställningsavtalet. Arbetsgivaren har rätt att beordra dig att arbeta övertid upp till 200 timmar per år men det finns ingen lagstadgad rätt till övertidsersättning. På många företag utan kollektivavtal förekommer obetalt övertidsarbete.

Restid

När du är på tjänsteresa och reser på kvällar eller helger, utanför ordinarie arbetstid har du rätt till restidsersättning enligt kollektivavtalet.

Finns inget kollektivavtal får du själv se till att få restidsersättning reglerad i anställningsavtalet, annars sker tjänsteresor på din fritid.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är kollektivavtalets tungviktare. Är du anställd på ett företag som har tecknat kollektivavtal, omfattas du av en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det finns olika tjänstepensionsavtal och vilket du har beror på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör. Klart är att värdet på din pension kan skifta mellan 0 kr och flera miljoner beroende av om det finns kollektivavtal eller inte. En stor majoritet av Unionens medlemmar har tjänstepension i ITP som arbetsgivaren betalar till Collectum. Genomsnittlig utbetalning av tjänstepension från ITP till de som gått i pension är 6000 kr/månad utöver allmän pension.

Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte betala tjänstepension för dig utan du får bara allmän pension. De som går i pension nu får i genomsnitt ungefär hälften av sin slutlön i allmän pension.

Föräldralön

Föräldralön ingår i de kollektivavtalade försäkringarna och betalas av arbetsgivaren. Lönen kompletterar föräldrapenningen du får från Försäkringskassan med tio procent av lönen under en till sex månader beroende på hur länge du varit anställd och hur ditt avtal ser ut. För dig som tjänar mer än högsta föräldrapenningen från Försäkringskassan kompletterar kollektivavtalet så att du får knappt 90 procent av lönen. I vissa avtal finns även föräldralön vid vård av sjukt barn eller för längre ledighet än sex månader.

Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte betala föräldralön när du är föräldraledig.

Sjuklön

Under de första två veckornas sjukskrivning har du rätt till lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren. Kollektivavtalets sjuklön gäller sjukperioder från två veckor upp till tre månader då arbetsgivaren betalar sjuklön som tillsammans med sjukpenning från försäkringskassan blir knappt 90 procent av lönen. Om du blir sjuk längre än tre månader finns en avtalsförsäkring som kompletterar sjukpenning och sjukersättning.

Finns inget kollektivavtal får du bara 80 % sjuklön och 64 % sjukersättning från Försäkringskassan vid längre tids sjukdom.

Försäkringar

Genom kollektivavtalet omfattas alla anställda också av tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet. Sjukförsäkringen i kollektivavtalet gäller alla som är arbetsföra utan hälsoprövning med integritetskränkande frågor om hälsa eller krav på att utlämna sjukjournaler.

Finns inget kollektivavtal är det inte säkert att du kan få en sjukförsäkring och försäkringsbolagen kan göra undantag för vanligt förekommande diagnoser eller sjukdomar.

Arbetstidsförkortning

Många av Unionens kollektivavtal har arbetstidsförkortning med några extra lediga dagar per år eller en timbank att ta ut ledighet från. Det finns också regler för permission, ledighet med lön, i vissa fall.

Finns inget kollektivavtal får du själv ansöka om ledighet i varje enskilt fall och hoppas på att du får det.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej