Kollektivavtalet värt 80 000 kr för dig

Överenskommelser - såsom föräldraledighetstillägg, semestertillägg, tjänstepension, rätt till lönehöjning, övertidsersättning, sjuklön och mycket mer -  som ingår i kollektivavtalet är värda ca 80 000 kr per år för en medlem i Unionen.

Värde 80 000 kr per år

Med kollektivavtal på jobbet har du som anställd ett paket som tryggar dina villkor. Du tjänar även på ett  kollektivavtal  ekonomiskt. Utöver trygga arbetsvillkor omfattas du även av ett antal försäkringar. Du kan få extra ersättning om du är föräldraledig eller blir långtidssjuk, extra ersättning vid arbetsskada, livförsäkring och såväl ekonomiskt som praktiskt stöd om du skulle bli uppsagd. Dessutom får du en av marknadens bästa pensionsförsäkringar,  ITP .

Sammantaget är kollektivavtalet värt ca 80 000 kr per år. Se några typexempel på hur vi räknat:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg