Kollektivavtalet värt 80.000 kr för dig

När det finns kollektivavtal på din arbetsplats har Unionen och arbetsgivarorganisationen kommit överens om vad som gäller. Du behöver i princip bara komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning.

Föräldraledighetstillägg, semestertillägg , tjänstepension, rätt till lönehöjning, övertidsersättning , sjuklön och mycket mer som ingår i kollektivavtalets överenskommelser är för en vanlig medlem i Unionen värt ca 80 000 kr per år.

Värde 80 000 kr per år

Se några typexempel på hur vi räknat:

Farideh Svensson – värde 90 855 kr
Farideh är 29 år, jobbar som konstruktionsingenjör på ett mellanstort verkstadsföretag som hör till avtalsområde Teknikarbetsgivarna och tjänar 32 000 kr/mån.

Kajsa Lind – värde 97 764 kr
Kajsas arbetsgivare tillhör avtalsområde IDEA för ideella organisationer. Hon jobbar som ekonom på en intresseorganisation och tjänar 29 500 kr/mån.

Carl Ström – värde 79 302 kr
Carl tjänar 27 000 kr/mån som säljare på ett grossistföretag som tillhör avtalsområde Svensk Handel.

Max Bergh – värde 79 199 kr
Max är 27 år, tjänar 33 000 kr/mån och jobbar som projektledare inom mediebranschen. Företaget tillhör avtalsområde Medie- och informationsarbetsgivarna.

Linnea Malm – värde 77 889 kr
Linnea är restaurangchef och tjänar 28 103 kr/mån plus fast övertidsersättning. Avtalsområdet är Sveriges Hotell och Restaurangföretag.

Vad är ditt kollektivavtal värt för dig?

Räkna ut vad ditt kollektivavtal är värt för dig när du är föräldraledig, sjuk, mellan jobb eller går i pension, på knegdeg.se

Fakta

Läs mer om vad som kan skilja sig om du har eller inte har kollektivavtal   på din arbetsplats.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?