Strejk – möjlig åtgärd för bättre anställningsvillkor

Strejk är den vanligaste åtgärden ett fackförbund kan använda i en konflikt för att få igenom medlemmarnas krav på bättre anställningsvillkor.

Info icon Shape info icon

Möjliga konfliktåtgärder

  • Strejk - anställda lägger ner arbetet - det utförs inte
  • Övertidsblockad - allt övertidsarbete på en arbetsplats stoppas
  • Lockout - en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet

Att få strejka är en rättighet som skyddas enligt grundlagen. Som medlem i Unionen kan du vara säker på att få allt stöd du behöver om det uppstår en konflikt. Unionen har en god beredskap för strejk. 

När ett kollektivavtal löper ut ska parterna komma överens om ett nytt. Unionens mål är alltid att komma överens med arbetsgivarorganisationerna om kollektivavtalens innehåll genom förhandlingar i en  avtalsrörelse . Om det inte går, återstår alternativet konflikt och strejk som en sista utväg för att stå upp för bra kollektivavtal med trygga, bättre och rimliga anställningsvillkor för medlemmarna.

Strejkregler

Det kan aldrig bli strejk under tiden ett kollektivavtal fortfarande gäller. Då är det förbjudet att strejka. En strejk kan bli aktuell om de båda parterna – fackförbundet och arbetsgivarorganisationen inte kommer överens i förhandlingar.

Innan medlemmar får strejka måste fackförbundet varsla om strejk till motparten. Det betyder att fackförbundet förvarnar om att det kommer bli strejk inom sju arbetsdagar eller mer - om man inte innan dess kommer överens i förhandlingarna.

I ett varsel om konflikt meddelar fackförbundet vilken typ av stridsåtgärd som kommer användas, exempelvis strejk eller övertidsblockad. Fackförbundet måste också meddela vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som omfattas.

Tre olika situationer när det kan bli konflikt

Ett fackförbund kan använda sig i av konflikt och strejk som åtgärd för att sätta press på motparten (arbetsgivaren) i tre olika situationer.

Konflikt under en avtalsrörelse

Den vanligaste situationen är i en avtalsrörelse . I en avtalsrörelse  har vi beredskap för att kunna organisera och genomföra egna konflikter, men även beredskap för att kunna hantera och bemöta konfliktåtgärder från motparter, som lockout.

Varsla enskilda företag om konflikt

När Unionens medlemmar på en arbetsplats vill ha ett kollektivavtal kan förbundet varsla om konflikt mot ett enskilt företag. Detta är inte kopplat till avtalsrörelsen, utan kan inträffa i princip när som helst.

Sympatiåtgärder med egna och andra förbunds konflikter

Vi behöver agera om vi får neutralitetsbegäran eller begäran om sympatiåtgärder från andra fackförbund när de konfliktar. Vi kan också varsla om sympatiåtgärder med vår egen konflikt, vilket innebär en utökning av konflikten till andra företag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg