Kollektivavtalet ger förutsättningar för inflytande

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att du ska kunna få fackligt inflytande på ditt jobb.

På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att informera personalen i förväg. Som enskild anställd saknar du då rätt till information och förhandling vid större verksamhetsförändringar.

När det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen ger det förutsättning för att du och dina arbetskamrater ska kunna få fackligt inflytande. Kollektivavtalet ger er bland annat:

  • Rätt till information och förhandling  före viktiga förändringar
  • Möjlighet att bilda klubb
  • Möjlighet att utse arbetsplatsombud
  • Få utbildning i lagar och avtal
  • Rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid
  • Rätt till  förhandling  om lön
  • Inflytande och möjlighet till mer företagsanpassade regler

E-kurs: Jag och kollektivavtalet

Så fungerar kollektivavtalet! Få en fördjupning i kollektivavtalets värde för dig som anställd. Du får veta vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka både dina egna och arbetsplatsens villkor.

När det finns kollektivavtal börjar förtroendemannalagen gälla

Kollektivavtalet ger er stora möjligheter till ökat inflytande och möjlighet att tillsammans påverka hur ni har det på jobbet. Förtroendemannalagen (FML) börjar gälla först när det finns ett kollektivavtal .

Kollektivavtalet tillsammans med FML ger er möjlighet att fullt ut nyttja styrkan i medlemskapet genom att möjliggöra organisering och ger rättigheter och skydd för den som tar ett fackligt uppdrag. Ni kan välja ett arbetsplatsombud eller, om ni är minst fem medlemmar på arbetsplatsen, starta en Unionen- klubb som ger er möjlighet att påverka villkoren och verksamheten.

Uppdrag gör skillnad. För alla!

Som fackligt ombud kan du påverka och förbättra verksamheten och villkoren för kollegorna. Det är också utvecklande, lärorikt och roligt för dig själv!

Uppdrag gör skillnad. För alla!

Som fackligt ombud får du äran att förbättra och göra skillnad för kollegorna på jobbet. Det är också utvecklande, lärorikt och roligt för dig själv!

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) i Unionen arbetar du för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet. Du arbetar både med den psykiska såväl som fysiska arbetsmiljön. Du är dessutom chefens bästa stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud fungerar du som länken mellan medlemmarna på arbetsplatsen, arbetsgivaren och Unionen. Det här är ett viktigt fackligt uppdrag där du tillsammans med dina kollegor har goda möjligheter att påverka villkoren på jobbet.

Klubb

Med en egen Unionen klubb får du en unik möjlighet att påverka hur ni har det på jobbet. Det är det mest kraftfulla sättet att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg