Kollektivavtalet ger förutsättningar för inflytande

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att du ska kunna få fackligt inflytande på ditt jobb.

På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att informera personalen i förväg. Som enskild anställd saknar du då rätt till information och förhandling vid större verksamhetsförändringar.

När det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen ger det förutsättning för att du och dina arbetskamrater ska kunna få fackligt inflytande. Kollektivavtalet ger er bland annat:

  • Rätt till information och förhandling  före viktiga förändringar
  • Möjlighet att bilda klubb
  • Möjlighet att utse arbetsplatsombud
  • Få utbildning i lagar och avtal
  • Rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid
  • Rätt till  förhandling  om lön
  • Inflytande och möjlighet till mer företagsanpassade regler

När det finns ett kollektivavtal börjar förtroendemannalagen gälla

Kollektivavtalet ger er stora möjligheter till ökat inflytande och möjlighet att tillsammans påverka hur ni har det på jobbet. Förtroendemannalagen (FML) börjar gälla först när det finns ett kollektivavtal .

Kollektivavtalet tillsammans med FML ger er möjlighet att fullt ut nyttja styrkan i medlemskapet genom att möjliggöra organisering och ger rättigheter och skydd för den som tar ett fackligt uppdrag. Ni kan välja ett arbetsplatsombud eller, om ni är minst fem medlemmar på arbetsplatsen, starta en Unionen- klubb som ger er möjlighet att påverka villkoren och verksamheten.

Bilda klubb

Det mest kraftfulla sättet att vara med och påverka och bidra med idéer om hur arbetsplatsen kan bli ännu bättre är att bilda klubb. Med en fackklubb får du och dina kollegor, med kollektivavtalets hjälp, en möjlighet till insyn och förhandling . Ni ges möjlighet att påverka inför en viktigare förändring av verksamheten, en rättighet som stöds i  medbestämmandelagen  (MBL).

Utse arbetsplatsombud

Har ni inte möjlighet att bilda klubb kan ni medlemmar, som alternativ, utse ett eller flera arbetsplatsombud på er arbetsplats. Arbetsplatsombudet har samma rätt till information som en klubb och kan även ges mandat att förhandla. Det finns en klar fördel att vara minst två arbetsplatsombud om ni har fått förhandlingsmandat, eftersom ni då har större möjligheter att bolla och stötta varandra i den processen. 
Arbetsplatsombud – en en unik möjlighet att påverka hur ni har det på jobbet

E-kurs: Jag och kollektivavtalet

Så fungerar kollektivavtalet! Få en fördjupning i kollektivavtalets värde för dig som anställd. Du får veta vad som ingår och vilka möjligheter som finns för dig att påverka både dina egna och arbetsplatsens villkor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg