Klubbens uppdrag och roll vid konflikt och strejk

Det är Unionens förtroendevalda och medlemmar som genomför en konflikt och det är fackklubbens uppdrag att organisera det lokala konfliktarbetet på plats.

En lokal konfliktorganisation på en arbetsplats kan se olika ut beroende på vilka konfliktåtgärderna är, på konfliktens omfattning och på hur stor arbetsplatsen är. Därför är det viktigt att tidigt börja förbereda hur klubben ska organisera ett konfliktarbete.

Vid strejk eller lockout betalar arbetsgivaren inte ut lön och Unionens medlemmar får ersättning för inkomstbortfall av Unionen. Unionens förbundsstyrelse beslutar om reglerna för konfliktersättning. Mer om konfliktersättning.

Råd och stöd i konfliktarbetet

Unionens regionkontor fungerar som länk mellan konfliktorganisationen och klubbar och arbetsplatsombud . De bistår med logistik kring medlemsmöten före, under och efter konflikten och erbjuder stöd och råd och svarar på frågor från medlemmar och förtroendevalda. Som stöd i det arbetet finns Unionens konflikthandbok. .

Viktiga punkter för de enskilda medlemmarna

Om en arbetsplats omfattas av strejk finns det flera viktiga punkter att tänka på för de enskilda medlemmarna i Unionen. Det måste till exempel gå att nå varje medlem. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg