Märket – i avtalsrörelsen sätts löneökningsnivån

Den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn är först ut när nya kollektivavtal ska förhandlas och löneökningsnivån som fackförbund och arbetsgivare kommer överens om kallas "märket".

Vad är märket?

När Unionen ska förhandla fram nya villkor i kollektivavtalen under avtalsrörelsen handlar mycket om nivån på löneökningarna. Hur mycket ska lönerna öka på en kollektiv nivå under avtalsperioden? Den siffran kallas ”Märket” och är ett verktyg för att du som jobbar ska kunna få en stabil och rimlig löneökning över tid.

Målet är alltid att du över tid ska få mer pengar i plånboken men samtidigt ska märket se till att Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Därför är det den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn som är först ut när nya kollektivavtal sluts i Sverige. I dagsläget innebär det att det är parterna inom Industriavtalet som sätter märket. Den siffra som parterna inom Industriavtalet kommer överens om utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke. Löner kan variera i lokala avtal och till viss del i branschvisa avtal. På individnivå ska din prestation avspegla sig i lönekuvertet och där ska märket inte utgöra något tak.

Märket sätter nivån

Den svenska modellen bygger på att fackförbund och arbetsgivare gemensamt reglerar arbetsmarknaden. Ett av resultaten är de kollektivavtal som sluts. Och en del i kollektivavtalen är lönerna. Hur mycket ska de öka under avtalstiden? Den siffran är vad vi kallar Märket.

Industrin sätter märket

Sverige är ett litet land med stort exportberoende. Därför finns sedan länge en samsyn om att det är den bransch som är mest konkurrensutsatt, internationellt sett, som bör ”sätta Märket”. I dagsläget är det industrin.

Frågor och svar

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg