Märket – i avtalsrörelsen sätts löneökningsnivån

Den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn är först ut när nya kollektivavtal ska förhandlas och löneökningsnivån som fackförbund och arbetsgivare kommer överens om kallas "märket".

Vad är märket?

När Unionen ska förhandla fram nya villkor i kollektivavtalen under avtalsrörelsen handlar mycket om nivån på löneökningarna. Hur mycket ska lönerna öka på en kollektiv nivå under avtalsperioden? Den siffran kallas ”Märket” och är ett verktyg för att du som jobbar ska kunna få en stabil och rimlig löneökning.

Målet är alltid att du ska få mer pengar i plånboken men samtidigt ska märket se till att Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Därför är det den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn som är först ut när nya kollektivavtal sluts i Sverige. I dagsläget innebär det att det är parterna inom Industriavtalet som sätter märket. Den siffra som parterna inom Industriavtalet kommer överens om utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke. Löner kan variera i lokala avtal och till viss del i branschvisa avtal. På individnivå ska din prestation avspegla sig i lönekuvertet och där ska märket inte utgöra något tak.

Läs mer om märket och betydelsen för lönebildningen i Sverige på sidan alltommarket.se.

Läs mer om avtalsrörelsen på avtal 2020.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?