Hur du gör som arbetsgivare för att teckna kollektivavtal

Den enklaste vägen till kollektivavtal är att du börjar med att skicka in en intresseanmälan om medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv kommer då att lotsa dig som arbetsgivare till den arbetsgivarorganisation som är lämplig för din bransch. Själva kollektivavtalet blir i de flesta fall gällande i samband med att du blir medlem i den aktuella arbetsgivarorganisationen. För att omfattas av kollektivavtal ska du alltså vara medlem i både Svenskt Näringsliv och i en branschanpassad arbetsgivarorganisation .

Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Medlemskap i arbetsgivarorganisation

En arbetsgivare som blir medlem i en  arbetsgivarorganisation  och tecknar  kollektivavtal får förhandlingsstöd, aktuell branschinformation samt tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis. 

Svenskt Näringsliv samlar bransch- och arbetsgivarorganisationer

De arbetsgivarorganisationer som är anslutna till Svenskt Näringsliv har kollektivavtal med Unionen som antingen börjar gälla automatiskt när arbetsgivaren blir medlem eller efter inkoppling av avtalet. Exempel på arbetsgivarorganisationer är Teknikarbetsgivarna, Almega, Svensk Handel. Unionen tecknar också kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer utanför Svenskt Näringsliv, till exempel Arbetsgivaralliansen, Fremia och Svensk Scenkonst.

Här kan du läsa mer om fördelar med kollektivavtal för dig som är arbetsgivare.

Hängavtal

Om en arbetsgivare inte vill vara medlem i någon arbetsgivarorganisation så kan ett hängavtal tecknas med Unionen. Hängavtalet innebär att arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg