Arbeta efter föräldraledighet

När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt till din gamla tjänst eller likvärdigt arbete.

När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har rätt till samma tjänst som du hade innan föräldraledigheten eller likvärdigt arbete.

Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har använt din rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Arbetsgivaren får alltså inte ge dig en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av skäl som har samband med att du har varit föräldraledig. Om din ledighet sammanfaller med tidpunkten för lönerevision ska exempelvis det faktum att du är föräldraledig alltså inte innebära att du missgynnas.

Eftersom arbetslivet förändras i snabb takt kan omorganisationer ske under tiden som du är föräldraledig. Sådana omorganisationer kan i vissa fall även beröra din tjänst – helt oberoende av att du är föräldraledig. Om du är fackligt organiserad är din arbetsgivare skyldig att förhandla med facket om alla viktiga förändringar av dina arbetsvillkor och anställningsförhållanden.

Om arbetsgivaren anställer en vikarie för dig och vill behålla denna när du ska börja jobba igen, ska arbetsgivaren omplacera vikarien för att du ska kunna återgå till din tjänst.

Får du problem, prata med din fackliga klubb eller arbetsplatsombudet och be dem att stötta och vid behov företräda dig. Din fackliga företrädare kan begära en förhandling med arbetsgivaren och kräva att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet. Du och din fackliga företrädare på arbetsplatsen kan alltid vända er till Unionens fackliga rådgivning eller till regionkontoret för att få stöd.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg