Kollektivavtal gör jobbet bättre!

En rättvis lön, betalda övertidstimmar och rätt till semester är en självklarhet på din arbetsplats – eller? Trygga grundvillkor för din anställning och möjlighet att påverka på arbetsplatsen – vill du jobba utan det?

Bli medlem här!

Kollektivavtalet är viktigt

Att du ska ha rätt lön för ditt jobb, ersättning för dina övertidstimmar och tjänstepension när det väl är dags kan kännas som en självklarhet. Att du inte tvingas jobba över utan ersättning och att din lön inte ligger långt under andras löner i samma bransch. Att det inte ska vara svårt att få föräldralön , och att det inte ska vara ett problem att du vill ta semester. "Lönehöjning, övertidsersättning och tjänstepension. Allt detta kan ingå i kollektivavtalet - inte i lagen!"

Men på din arbetsplats är det din arbetsgivare själv som bestämmer spelreglerna, och du kan egentligen inte påverka vilka regler som ska gälla. Om den inte omfattas av ett kollektivavtal vill säga. Vill du vara med och bestämma reglerna för din semester, föräldralön och andra anställningsvillkor? Vill du känna att du tjänar som du förtjänar och att du och dina kollegor arbetar under rättvisa villkor? Då är det viktigt med kollektivavtal .

Öka ditt inflytande

Med Unionen har du alltid någon som jobbar för att reglerna och villkoren på din arbetsplats ska vara de bästa. Därför vill vi att du och alla våra medlemmar ska omfattas av ett bra kollektivavtal som ger dig trygga grundvillkor för din lön, arbetstid, semester och din anställning i stort. Dessutom ökar avtalet dina möjligheter att påverka på arbetsplatsen. För visste du att utan ett kollektivavtal på din arbetsplats så kan din arbetsgivare göra stora förändringar utan att informera eller förhandla i förväg? Men med ett kollektivavtal i ryggen har du som anställd möjlighet att påverka – jobba smart och maxa din kraft på arbetsplatsen med oss!

Stora skillnader

Det är stora skillnader mellan kollektivavtalade tjänstepensioner och icke-kollektivavtalade tjänstepensioner. Inte bara när det handlar om hur mycket du får betala för förvaltningen av ditt pensionskapital, utan också beroende på om du är man eller kvinna. Även hur din sjukförsäkring ser ut skiljer sig åt.

Laglöshet och minimilön

En arbetsgivare får betala hur låg lön som helst om företaget saknar kollektivavtal om han hittar någon som är beredd att arbeta för den låga lönen. En del av kollektivavtalets regler gäller sådant det inte finns någon lag om. Andra regler är förbättringar jämfört med lagstiftningen.

Så får du avtal på din arbetsplats

Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller det alla anställda. Vill du veta mer om hur ni gör för att få kollektivavtal på din arbetsplats, kontakta Unionens kontor i din region så berättar vi mer.

Ditt inflytande

Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande. På en arbetsplats utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att ens informera personalen i förväg. Kollektivavtalet ger rätt till information- och förhandling .

Är du arbetsgivare?

Ett kollektivavtal ger inte bara fördelar åt anställda, avtalet ger också dig som arbetsgivare en grundtrygghet på arbetsplatsen. Genom kollektivavtalet vet alla på arbetsplatsen vad som gäller och det ger mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten. Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen så har du som arbetsgivare också en fördel i att du garanteras fredsplikt under avtalsperioden, vilket innebär att ingen under denna period kan strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet.

Den svenska modellen

Samarbetet där fackförbund och arbetsgivare tillsammans reglerar viktiga delar av anställningsvillkoren i kollektivavtal , brukar kallas ”Den svenska modellen ” och ger rättvisa konkurrensvillkor mellan företagen och bygger på att många är medlemmar i facket.

Inkomstförsäkring ingår

Vad skulle du kunna få ut från Unionens inkomstförsäkring?

Skriv in din lön nedan och räkna ut hur mycket du har att vinna på att vara medlem i Unionen och därmed omfattas av inkomstförsäkringen. 

Månadslön före skatt

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

A-kassa och inkomstförsäkring – så funkar det

Skulle du bli av med jobbet är det viktigt att ha din inkomst försäkrad genom ett medlemskap i en svensk a-kassa. Då kan du få arbetslöshetsersättning, men aldrig mer än 26 400 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna och 22 000 kr/mån från dag 101. (80 % av a-kassans ersättningstak).

Trygghet med inkomstförsäkring

Det innebär att om du enbart är medlem i en a-kassa är inkomster över a-kassans ersättningstak pengar som du går miste om vid arbetslöshet.
Det är här vår inkomstförsäkring kan göra skillnad.

A-kassa och inkomstförsäkring

Här har vi samlat villkor och all annan information om Unionens inkomstförsäkring .

Du får många fördelar som medlem i fackförbundet Unionen

  1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

    A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan , få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

  2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal

    Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal . Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av vår lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal  och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav. Utvecklingssamtal , som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!

  3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp

    Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Ansök om medlemskap direkt!

Frågor och svar - om Unionen:

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i  a-kassan . Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.  

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös. 

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet.  

Samtidigt bidrar du och över 700 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet. 

Ansök om medlemskap här!