Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

För alla förtroendevalda

Kan till exempel användas vid inbjudan till medlemsmöten.
En Word-mall som gör det enkelt att presentera förtroendevalda eller klubbstyrelsen.
En Excel-mall med kalkylblad som du kan använda vid er lönerevision.

I din roll som arbetsmiljöombud

Mall dagordning "Arbetsplatsmöte omval/nyval".

I din roll som arbetsplatsombud

Mall dagordning "Arbetsplatsmöte omval/nyval av arbetsplatsombud".

Mallar och checklistor för dig i klubb

Unionens grafiska profil

Unionens grafiska profil beskriver Unionens visuella identitet. Här finns regler och riktlinjer för hur logotype, färger och typsnitt ska användas.

Motionera till Unionen

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Som förtroendevald har du rätt att skicka in motioner till olika delar av förbundet.

Så här skriver du ett förhandlingsprotokoll

Här finns tips och mall för dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat. Ett förhandlingsprotokoll skriver du för att dokumentera det som sagts i en förhandling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg