Checklista: Öppna bankkonto för klubb

Att öppna ett bankkonto i klubbens namn kan vara ett smidigt sätt att hantera in- och utbetalningar. För att kunna öppna ett bankkonto behöver ni ett organisationsnummer, och det ansöker ni om hos Skatteverket.

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket

 1. Ansök om organisationsnummer genom att fylla i en blankett, Organisationsnummer för ideell förening (SKV 8400), som finns att ladda ner på Skatteverkets hemsida.
 2. Till ansökan måste ni bifoga kopior på
  - Protokoll från när klubben bildades. Där ska det framgå att klubben bildats, klubbens namn, att stadgar finns och bekräftas, att klubbstyrelse valts och vilka som ingår i styrelsen.

  - Protokoll från det konstituerande mötet där det framgå vem/vilka som är firmatecknare.

  - Unionens stadgar.
 3. Ansökan och bifogade handlingar skickas till det skattekontor där klubben har sitt säte. Adresser finns på Skatteverkets blankett.

Skatteverkets hemsida, finns mer information om ideella föreningar.

För att öppna bankkonto behöver ni kunna visa banken

När ni fått ert organisationsnummer av Skatteverket kan ni öppna ett bankkonto. Det ni behöver är;

 • Protokoll från medlemsmötet då klubben bildades.
 • Protokoll från konstituerande mötet där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.
 • Organisationsnumret ni har fått från Skatteverket.

Meddela Unionen kontonumret

När ni öppnat bankkonto behöver ni meddela Unionens Medlemsservice ert kontonummer, unionen.se/kontakt

Kom ihåg att utse firmatecknare och meddela ändringar till banken

När ni öppnat ett bankkonto behöver ni komma ihåg att meddela banken ändringar gällande vem/vilka som är klubbens firmatecknare. Det är bara klubbens firmatecknare som får lov att hantera bankkontot. Tänk på det om er firmatecknare avslutar sitt uppdrag eller om ni väljer en ny. Firmatecknare ska årligen utses av er i klubbstyrelsen enligt Unionens stadgar och det är viktigt ni protokollför vem/vilka ni utser så att ni kan lämna en kopia till banken.

Alternativ till bankkonto

Som klubb får ni klubbanslag från ert regionkontor . Om ni saknar bankkonto skickas en avi. Understiger beloppet 5000 kronor kan ni istället ansöka om att få anslaget insatt på en styrelsemedlems privata konto. Nedan ansökningsblankett behöver fyllas i och skickas till ert regionkontor.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg