Unionens klubbars namn och logotyper

Alla Unionens klubbar namnges enligt samma mall: Unionenklubben på Företaget AB. Unionens klubbar har också egna logotyper.

Unionens klubbars namn

Alla Unionens klubbar namnges enligt samma mall: Unionenklubben på Företaget AB. Finns klubben i flera orter kan de heta Unionenklubben på Företaget AB i Göteborg, Unionenklubben på Företaget AB i Luleå, .

Unionen klubbars logotyp

Unionens klubbar har också egna logotyper. Logotypen använder klubben i till exempel brev till medlemmar eller arbetsgivaren, på webben eller i broschyrer som presenterar klubbens verksamhet. Den kan även användas på facebook om klubben vill ha en egen sida eller grupp. Logotypen kan klubben skapa själva i till exempel Illustrator, InDesign eller liknande program. Om det inte är möjligt, kan klubben kontakta sitt regionkontor för hjälp.

Klubblogga – gör så här:

  • Utgå ifrån en Unionenlogotyp på 45 mm
  • Klubbnamnet skrivs i svart Arial Regular 9 pt, vänsterställt
  • Avståndet mellan Unionens logotyp och klubbens namn ska vara 2,4 mm

Unionen klubbars logo

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg