Unionens grafiska identitet

Unionens grafiska identitet innehåller regler och riktlinjer för användning av Unionens logotyp, färger, illustrationer, ljud och musik, fotografier och typografi.

En viktig del av vårt varumärkesarbete är att vi känns igen, oavsett hur och var vi syns. Därför är den samlade grafiska identiteten en viktig del av den bild och de associationer vi vill att omvärlden ska få av Unionen.

Den grafiska identiteten är helt enkelt ett antal riktlinjer för hur våra trycksaker, marknadsföringsinsatser och digitala enheter ska utformas så att de ger ett enhetligt, konsekvent och tydligt intryck.

Våra sex element

Logotypen i kombination med vår gröna färg är tillsammans de främsta bärarna av vår identitet och igenkänning, det visar sig tydligt i alla varumärkesundersökningar och kampanjmätningar vi gör. Men vår grundläggande grafiska identitet består av ytterligare fem element som alla tillsammans med logotypen bildar vår grafiska profil; färger, illustrationer, ljud och musik, fotografier och typografi.

Logotyp

För att fylla namnet Unionen med »framgång« och »glädje« behövs en formgivning som signalerar positivitet, utveckling och organisk dynamik. Logotypens gröna runda sammanlänkade form signalerar tillsammans med namnet vår vision.

Unionen är grönt 

Namnet Unionen signalerar trygghet, stabilitet och kunskap. En stor och stark aktör. För att även fylla Unionen med värden som framgång, engagemang och glädje behövs en kompletterande tonalitet i färg och form som är positiv, harmonisk och organisk. Därför den gröna färgen som står för växtlighet och klartecken, rätt och framåt

Unionens färger sep 2021

Illustrationer

Normalt bygger vår visuella identitet på fotografier. Men i vissa lägen kan en illustration förhöja eller förtydliga ett skeende eller en idé. Då använder vi oss av ett enkelt skissmanér, gärna i kombination med fotografier. Illustrationen ska vara svart eller grön mot vita bakgrunder. Vit mot färgade bakgrunder.

Ljud och musik

Du ska inte bara se utan också höra att det är Unionen som är avsändare. I vårt ljudbibliotek finns därför bland annat en ljudlogotyp och specialskriven musik som utgår från varumärkesplattformen och ska harmonisera med logotyp och övriga element, till exempel vid produktion av film, radio eller i samband med ett event.

Fotografier

Unionens fotografiska manér ska slå an samma ton i alla våra bilder. Innehåll och utförande ska spegla Unionens vision och grundläggande värderingar. De ska därför vara positiva, framåtsyftande, kraftfulla och inte minst förmedla ett modernt och jämställt synsätt.

Bildexempel Unionens foton

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionens förbättringsmanifest

Vårt manifest handlar till stor del om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade och tillsammans hela tiden göra saker ännu bättre.

Typografi

All text, både rubrik och brödtext, vänsterställs. Traditionella typografiska regler gäller. För brödtext exempelvis indrag hellre än tomrad, radlängder på cirka 65 tecken, kursiv istället för fet eller understruken text, et cetera.

typografi

Inredningskoncept

Allt kommunicerar – även lokaler som kontor, konferensytor, klubblokaler, mässor, event med mera. Unionens formkoncept för inredning utgår från visionen och de ledord som finns i vår interna kultur: utvecklande, professionell och omtänksam.

Inredningskoncept Unionen

Unionens tilltal och ton

Bilden av Unionen skapas inte bara genom valet av färg och form utan också av tilltal och ton.

Vi är ett förbund med en positiv syn på arbetslivet, som hela tiden gör vårt bästa för att förbättra saker och inte fastnar i det som är problemet utan också berättar hur det kan lösas. 

Unionens fyra kännetecken är: närvarande, drivande, utvecklande och starka.

Dessa förstärker vi till exempel genom att använda ett rakt, vardagligt och obyråkratiskt språk så att vi delar med oss av våra kunskaper på ett lättillgängligt sätt och lockar
till engagemang.

För förtroendevalda

Unionens klubbars namn och logotyper

Alla Unionens klubbar namnges enligt samma mall: Unionenklubben på Företaget AB. Unionens klubbar har också egna logotyper.

Fotobank för förtroendevalda

Här hittar du som förtroendevald bilder som du kan använda som följer Unionens fotografiska manér.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg