Unionens grafiska identitet

Så skapar vi en tydlig bild av Unionen med hjälp av logotyp, typografi och färger.

En grundläggande del av vårt varumärkesarbete är att vi känns igen, oavsett hur och var vi syns. Därför är den samlade grafiska identiteten en viktig del av den bild och de associationer vi vill att omvärlden ska få av Unionen.

Vision

Unionens medlemmar har valt att peka ut den långsiktiga färdriktningen och formulerat den i en viktig och tydlig vision:

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

Den grafiska identiteten är framtagen för att stötta denna vision och samtidigt ge ett enhetligt, konsekvent och tydligt intryck.

Identitetselement

Logotypen i kombination med vår gröna profilfärg och typografi är tillsammans de främsta bärarna av vår identitet och igenkänning, det visar sig tydligt i alla varumärkesundersökningar och kampanjmätningar vi gör. Men vår grundläggande grafiska identitet består av ytterligare element som alla tillsammans med logotypen bildar vår grafiska profil: typografi, fotografier, illustrationer, ljud, musik och övriga färger utöver den gröna profilfärgen.

Logotyp

För att fylla namnet Unionen med »framgång« och »glädje« behövs en formgivning som signalerar positivitet, utveckling och organisk dynamik. Logotypens gröna runda sammanlänkade form signalerar tillsammans med namnet vår vision.

Unionen är grönt 

Namnet Unionen signalerar trygghet, stabilitet och kunskap. En stor och stark aktör. För att balansera med Unionens värden framgång, engagemang och glädje har behövs en tonalitet för färg och form som är positiv.

färgpalett

Typografi

Unionens mest profilerande typografi utgår från typsnittet Paralucent Condensed Bold som används i Unionens rubriker. I längre texter används Minion för tryck och Lato för webb.

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

För förtroendevalda

Unionens klubbars namn och logotyper

Alla Unionens klubbar namnges enligt samma mall: Unionenklubben på Företaget AB. Unionens klubbar har också egna logotyper.

Fotobank för förtroendevalda

Här hittar du som förtroendevald bilder som du kan använda som följer Unionens fotografiska manér.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg