Unionens grafiska identitet

Unionens grafiska identitet innehåller regler och riktlinjer för användning av Unionens logotyp och färger.

En viktig del av vårt varumärkesarbete är att vi känns igen, oavsett hur och var vi syns. Därför är den samlade grafiska identiteten en viktig del av den bild och de associationer vi vill att omvärlden ska få av Unionen.

Den grafiska identiteten är helt enkelt ett antal riktlinjer för hur våra trycksaker, marknadsföringsinsatser och digitala enheter ska utformas så att de ger ett enhetligt, konsekvent och tydligt intryck.

Våra sex element

Logotypen i kombination med vår gröna färg är tillsammans de främsta bärarna av vår identitet och igenkänning, det visar sig tydligt i alla varumärkesundersökningar och kampanjmätningar vi gör. Men vår grundläggande grafiska identitet består av ytterligare fem element som alla tillsammans med logotypen bildar vår grafiska profil; färger, illustrationer, ljud och musik, fotografier och typografi.

Logotyp

För att fylla namnet Unionen med »framgång« och »glädje« behövs en formgivning som signalerar positivitet, utveckling och organisk dynamik. Logotypens gröna runda sammanlänkade form signalerar tillsammans med namnet vår vision.

Unionen är grönt 

Namnet Unionen signalerar trygghet, stabilitet och kunskap. En stor och stark aktör. För att även fylla Unionen med värden som framgång, engagemang och glädje behövs en kompletterande tonalitet i färg och form som är positiv, harmonisk och organisk. Därför den gröna färgen som står för växtlighet och klartecken, rätt och framåt

Unionens färgpalett
Unionens färgpalett

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

För förtroendevalda

Unionens klubbars namn och logotyper

Alla Unionens klubbar namnges enligt samma mall: Unionenklubben på Företaget AB. Unionens klubbar har också egna logotyper.

Fotobank för förtroendevalda

Här hittar du som förtroendevald bilder som du kan använda som följer Unionens fotografiska manér.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg