Checklista: Året som valberedare

Som valberedare är din uppgift att hitta kandidater som kan företräda medlemmarna på arbetsplatsen så att ni tillsammans får kraft att göra skillnad. Det är sedan medlemmarna som tar beslut om vilka som ska väljas på årsmötet.

Valberedaren har ett viktigt demokratiskt uppdrag

Som valberedare har du ett viktigt demokratiskt uppdrag. Ditt uppdrag handlar om att sätta ihop en handlingskraftig klubbstyrelse som speglar er arbetsplats, genom att samla in medlemmarnas förslag och se till att det finns kandidater till uppdragen i klubben. Du föreslår även personer som går på regionrådet och för klubbens talan.

Här kan du läsa om vad som ingår i ditt uppdrag som valberedare.

Som valberedare jobbar du nära klubbstyrelsen på din arbetsplats. Har du eller klubbstyrelsen frågor om uppdraget är ni välkomna att kontakta Unionen.

Kick-off för valberedare 2024

Lyssna på Anna som berättar om ditt viktiga uppdrag om valberedare och hur du förbereder dig på bästa sätt!

Intervju med valberedare

Lyssna på Elin Back som berättar om uppdraget som valberedare och hur man kan tänka och förbereda sig inför årsmötet!

Så här kan ett valberedningsarbete se ut beroende på hur många medlemmar ni är i klubben och vilka förutsättningar ni har på er arbetsplats.

Uppstart

Det är bra om den nyvalda valberedningen träffas så snart som möjligt efter årsmötet för att planera ert arbete och ta fram en plan för året. Planen kan se olika ut beroende på klubbens storlek och struktur men utgå gärna från dessa frågor:

 • Vad ska göras?
 • Hur ska vi göra det?
 • Vilken tidsplan bör vi ha för arbetet?

Inventering

Att delta i klubbstyrelsens möten och intervjua ledamöterna är ett bra sätt att få kunskap om verksamheten och känna av stämningen i styrelsen.

Under inventeringen tar ni även reda på vilka uppdrag som finns tillgängliga för val på kommande årsmöte eller om det finns behov av fyllnadsval under året. Här är exempel på frågor som kan vara till hjälp:

 • Vilka uppdrag finns inom klubben?
 • Vilka poster finns tillgängliga för nyval?
 • Hur ser personer med nuvarande uppdrag  på ett eventuellt omval?
 • Vilka kompetenser är det som försvinner med dem som lämnar styrelsen?
 • Vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper behövs framöver för att få en sammansatt  styrelse som är representativ för arbetsplatsen?

Ta reda på vad de olika uppdragen innebär så att ni kan svara medlemmar och framtida kandidater på frågor om de olika uppdragen.

Uppdrag i klubben

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag.
Info icon Shape info icon

Representativ styrelse

Valberedningen ska aktivt arbeta för att förslaget på ny styrelse bidrar till att klubben blir representativ. Det betyder att alla medlemsgrupper ska finnas representerade i så stor utsträckning som möjligt i fråga om mångfald. Sträva efter en jämn könsfördelning och spridning i ålder, och ta hänsyn till medlemmarnas utbildning, befattning och arbetsuppgifter.

Nominering

Det är viktigt att medlemmarna på arbetsplatsen känner till vem eller vilka som är valberedare, vilket uppdrag valberedningen har och hur man kommer i kontakt med den.

Att uppmuntra medlemmarna att nominera är en viktig del i rollen som valberedare. Då informerar ni medlemmarna om vilka uppdrag som står till förfogande till val, hur man gör för att nominera , och sista dag för nominering. Detta kan kommuniceras på olika sätt, till exempel via ett medlemsutskick.

Nedan hittar du förslag på text som valberedningen kan använda i kommunikationen med medlemmarna.

Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

Förslag

När nomineringen har avslutats förbereder valberedningen ett förslag på kandidater till de val som ska göras på årsmötet. Ett bra riktmärke är att starta arbetet minst en månad innan förslaget ska vara klart, men ju fler kandidater ni har desto mer tid behöver ni ha på er.

Valberedningens förslag bör spegla arbetsplatsen och de medlemmar som klubbstyrelsen ska företräda. Det kan exempelvis handla om utbildning, arbetsområden, etnisk tillhörighet, ålder och kön. Fundera på hur just er arbetsplats ser ut. Utgå också från er inventering – vilken erfarenhet och kompetens behövs i styrelsen? En viktig del av arbetet är att stämma av så att kandidaterna har kunskap om och förståelse för Unionens grundläggande värderingar. Du hittar dem i Unionens stadgar i dess allra första paragraf.

Ett bra sätt att få reda på mer om de nominerade är att intervjua dem. Tips på intervjufrågor hittar du nedan.

Info icon Shape info icon

Viktigt om nominering

Valberedningen behöver säkerställa att alla nominerade är tillfrågade och har tackat ja till att kandidera och att de fått korrekt information om hur deras personuppgifter kommer att hanteras.

Läs mer om vad ni som valberedning behöver göra för att följa gällande dataskyddsförordning på ett korrekt sätt nedan under information till valberedningar om dataskydd.

Årsmöte, före, under och efter

När ni tagit fram ett förslag på kandidater behöver ni göra några förberedelser inför årsmötet:

 • Sammanställ medlemmarnas förslag och skicka det tillsammans med övriga handlingar till medlemmarna före årsmötet. Det viktigt att medlemmarna känner till alla som är intresserade av ett uppdrag, så lista även de kandidater som tackat ja till sin nominering, men som inte är med i förslaget. Ta inte med kandidater som tackat nej.

 • Sammanställ en motivering som ni kan presentera på årsmötet.

 • Bestäm vem som ska föredra ert förslag på årsmötet.

På årsmötet presenterar ni kandidaterna och er motivering till varför valberedningens förslag ser ut som det gör. Det är sedan medlemmarna som fattar beslut om vilka personer som blir valda till de olika förtroendeuppdragen.

Valberedningens uppdrag är slut i och med årsmötet, men gör gärna en utvärdering av arbetet under året. Era erfarenheter kan vara värdefulla för den nya valberedningens arbete.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg