Trygghetstips för dig som egenföretagare eller kombinatör

Här hittar du några allmänna tips för en tryggare ekonomisk vardag som egenföretagare.

Observera att detta är en övergripande och allmän information och ingen rådgivning i det enskilda fallet. Kombinatör = kombinerar anställning med att driva företag.

Skydda din inkomst – ta ut lön

Många egenföretagare tar ut mycket låg lön från firman. Men se upp – det kan få stora negativa konsekvenser om du skulle bli sjukskriven eller vill vara föräldraledig. Det är nämligen bara lön (för dig med AB) alternativt deklarerad inkomst (för dig med enskild firma) som ligger till grund för ersättningen från Försäkringskassan, och inte exempelvis utdelning. Därför är det klokt att först och främst se till att ta ut lön eller deklarera inkomst – om möjligt upp till taken i socialförsäkringarna – och först därefter ta ut kapitalavkastning från företaget*. Om du har aktiebolag kan det löna sig att se till att inkomsten är jämn under året i stället för att ta ut ett stort engångsbelopp.

Hur stor lön du tar ut kan också påverka dina möjligheter till bolån. Kontakta din bank för att höra vad som gäller.

Vikten av att ta ut lön som egenföretagare

Kryssa färre karensdagar – för mindre självrisk och mer trygghet

Du som driver ditt företag som enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har i regel sju karensdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning från Försäkringskassan under den första veckan du är sjuk och inte kan arbeta. Men det går att välja en karensdag, och få rätt till ersättning från Försäkringskassan redan från den andra sjukdagen. På så sätt får du som egenföretagare en mindre självrisk och större trygghet vid sjukdom, mot att du betalar marginellt högre egenavgifter. Det går enkelt att ändra antalet karensdagar via Försäkringskassans hemsida**. Obs! Du som fyllt 55 år kan tyvärr inte välja en dags karenstid.

Ditt aktiebolag får stå för sjuklön

Du som driver ditt egna företag som aktiebolag får ingen ersättning från Försäkringskassan under de första två veckorna som du är sjuk. I praktiken står du med andra ord för din egen sjuklön, vilket är bra att veta om.

Enskild firma = du är personligen ansvarig

För att starta enskild näringsverksamhet finns det inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin. Du är själv personligen ansvarig för att avtal hålls och att skulder betalas, vilket medför att du tar större personliga risker än när du exempelvis driver ett aktiebolag. Ett aktiebolag är, till skillnad från enskild näringsverksamhet, en egen juridisk person. Det ger en naturlig uppdelning mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin.  Det är också stora skillnader i beskattningen mellan vilken företagsform man driver verksamheten i. Just nu är aktiebolagsformen i allmänhet fördelaktigast skattemässigt, genom möjligheten till aktieutdelning som beskattas som inkomst av kapital.

Det är med andra ord värt att noga fundera över vilken företagsform som passar dig och din situation bäst!

Månadslön kan ge bättre försäkringsskydd

Om du till exempel tar ut en lägre månadslön under stora delar av året, men en större klumpsumma i slutet av året, kan det påverka din rätt till ersättning från Försäkringskassan negativt. Om du har möjlighet är det därför klokt att sprida ut inkomsterna jämnt över året. Annars kan du behöva visa att det rör sig om ett årligt återkommande mönster för att få ett bra försäkringsskydd. Hör av dig till Försäkringskassan om du har frågor kring detta.

Anställd och egenföretagare på samma gång?

Olika regler för a-kassa

Har du inkomster från både eget företag och från anställning är det bra att sätta sig in i vilka regler som gäller kring a-kassa, om du skulle bli arbetslös. Det finns begränsningar i hur mycket arbetslöshetsersättning du får ut om du blir av med din anställning och samtidigt har inkomster från eget företag. Det är olika regler som gäller om du till exempel är heltidsanställd och driver eget företag i mindre omfattning vid sidan om (som så kallad bisyssla), eller om du jobbar deltid både som anställd och i ditt företag. Fråga din a-kassa om råd.

Granska ditt anställningsavtal

Som anställd har du en så kallad lojalitetsplikt till din arbetsgivare och du måste säkerställa att det finns utrymme att bedriva en bisyssla (ditt eget företagande) vid sidan om anställningen. En konkurrensklausul i avtalet kan hindra dig under tiden eller efter att du har avslutat din anställning. Kontakta Unionen om du har frågor kring detta.
Konkurrensklausul
Lojalitetsplikt

Samarbeta gärna med andra, men det är bra att ha ditt eget aktiebolag

Inte minst bland konsulter med egen firma är det vanligt att samarbeta kring större uppdrag med andra konsulter. Istället för att då starta och driva ett gemensamt aktiebolag tillsammans med din eller dina partners, är det många gånger bättre att var och en driver sitt eget aktiebolag. Det är klokt till exempel om en av er skulle bli arbetslös medan den andra fortfarande har uppdrag. Om ni har samma företag behöver hela företaget läggas vilande, och båda sluta arbeta i företaget, för att det ska gå att få ut a-kassa.

Aktiebolag kan få tjänstepension genom hängavtal med Unionen

Till skillnad från anställda med kollektivavtal omfattas du som egenföretagare inte av någon tjänstepension. Därför behöver du själv fundera över hur du vill sätta av pengar till din pension. Tjänstepensionen utgör oftast en betydande del av den totala pensionen och det rör sig om ganska stora summor som en arbetsgivare sätter av till pensionen åt de anställda. För en privatanställd tjänsteman som omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP1 sätter arbetsgivaren exempelvis av 4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på den lönedel som övergår 7,5 inkomstbasbelopp är andelen som avsätts hela 30 procent. Om du driver ett eget aktiebolag kan du till exempel ordna din tjänstepension via ITP genom att teckna ett så kallat hängavtal med Unionen. (Du behöver inte vara medlem i en arbetsgivarorganisation ).
 

*Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) avgör hur mycket du kan få i ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom eller föräldraledighet. Som aktiebolagsägare är det den lön du tar ut från ditt bolag som ligger till grund för din SGI. För dig som driver enskild firma är det din deklarerade näringsinkomst. Inkomst av kapital i form av aktieutdelning från eget AB eller positiv räntefördelning för dig som driver enskild firma räknas med andra ord inte till din SGI, eftersom sociala avgifter inte tas ut på sådana inkomster

**Det går även att välja fler än sju karensdagar

Ännu inte egenföretagarmedlem?

Du som driver eget företag utan anställda är välkommen att bli medlem i Unionen och vårt skräddarsydda medlemskap för egenföretagare. Genom medlemskapet kan du få trygghet, affärsverktyg och andra förutsättningar för att ditt företag ska kunna utvecklas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg