Sälj dina tjänster till rätt pris som egenföretagare

Det finns olika modeller för prissättning som du som egenföretagare kan använda dig av. Du behöver också stämma av att ditt pris ger dig den inkomst som du vill ha.

Tre prismodeller för att bestämma pris

Priset som du behöver ta för dina tjänster påverkas av olika delar och det finns också olika uträkningsformler för prissättning.

Du behöver själv komma fram till den prissättning som fungerar för dig och din verksamhet. Du kan välja ett sätt för prissättning eller kombinera olika sätt.

Det finns tre vanliga modeller för prissättning som du kan ha användning av när du sätter ditt pris:

 • Kostnadsbaserad prissättning
  Innebär att du bestämmer priset utifrån kostnaderna som uppstår när du tar fram och levererar din tjänst eller produkt. Därefter gör du ett påslag på priset.
 • Konkurrensbaserad prissättning
  Innebär att du bestämmer priset utifrån priset som dina konkurrenter har på tjänster eller produkter inom samma segment.
 • Värdebaserad prissättning
  Innebär att du bestämmer priset utifrån vilket värde det ger din specifika kund att få ta del av tjänsterna eller produkterna som du säljer. Det kan betyda att du har olika pris för samma tjänst beroende på vilken kund du levererar till.

Stäm av att priset ger den inkomst som du önskar

Stäm av att din prissättning ger dig den inkomst och den pensionsgrundande inkomst som du vill ha.

Räkneexempel med prissättning utifrån önskad inkomst och pension

 1. Räkna ut dina baskostnader
  Lägg ihop alla kostnader du har för ditt hushåll under en månad. Det vill säga boendekostnad, räkningar, el med mera. Låt oss anta att du behöver 21 000 skattade kronor för att gå runt. Betalar du 30 procent i skatt innebär det att du behöver ha en bruttoinkomst på 30 000 kronor varje månad. 
 2. Räkna ut lägsta timpenning
  En heltidsanställning beräknas ta 2 000 timmar i anspråk per år. Säg att du har möjlighet att fakturera högst 1 000 av de timmarna mot kund eftersom att du resten av tiden kanske måste ägna dig åt administration och att försöka hitta nya kunder. Om du räknar så kan du få fram den lägsta timpeng du måste debitera för att företaget och du som privatperson precis ska gå runt.  
 3. Lägg till sociala avgifter och avsättning till pension
  För att ta reda på hur mycket du behöver fakturera för att kunna ta ut 30 000 kronor varje månad behöver du ta reda på vad du måste betala i sociala avgifter, din avsättning för pension med mera och plussa på det på fakturan. 
 4. Lägg på marginal
  Till timarvodet som du räknat fram ska du sen lägga på en marginal som utgör den vinst ditt företag ska göra. Nu är frågan vad som är en rimlig vinstmarginal? För att få ett hum om vilken nivå som är rimlig att lägga sig på kan du exempelvis ta reda på marknadslönen för en anställd som gör samma jobb som du. Du kan också jämföra prisnivån med vad dina konkurrenter tar. Lägg dig aldrig lägre än vad du klarar av, även om det kan ge dig en konkurrensfördel.
 5. Exempel på räkneformel att använda
  Exempel på formel som du kan använda dig av för att räkna ut vilket timpris du behöver ta ut om du utgår från din önskade årslön. Formeln tar inte hänsyn till den marknadsprissättning som gäller för din bransch eller tjänst.

  Din önskade årslön inklusive sociala avgifter + eventuell extra årlig pensionsavsättning + direkta kostnader + indirekta kostnader / debiterbara timmar under året  = ditt timpris. 

Om vikten av att ta ut lön som egenföretagare

Titta på "Vad är du värd? Prissättning för egenföretagare"

Digital föreläsning om hur du kan arbeta med prissättning i ditt företag.

Låt en affärscoach ge dig skjuts i företagandet!

Som medlem i Unionen Egenföretagare får du tillgång till våra certifierade affärscoacher med stor erfarenhet av egenföretagande och entreprenörskap.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg