Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Företagare kan precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Men företagare kan oftast inte få ersättning medan verksamheten fortfarande bedrivs, utan företaget måste läggas vilande eller avvecklas.

Medlemskapet i  a-kassan  är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat. 

Behövs giltiga skäl för att få a-kassa

En grundförutsättning för att få ersättning vid arbetslöshet som egenföretagare är i de allra flesta fall att företaget behöver läggas vilande eller avvecklas. Om du får ersättning gäller då i grunden samma regler som för de som har varit anställda, det vill säga att du behöver stå till arbetsmarknadens förfogande (söka en anställning).  

Du behöver uppge orsaken till att ditt företag läggs vilande eller avvecklas och styrka dina skäl till det. Giltiga skäl kan vara dålig lönsamhet, förväntad dålig lönsamhet ( arbetsbrist ) eller hälsoskäl. Om din a-kassa inte godkänner ditt skäl riskerar du att bli avstängd en tid från a-kassan , i likhet med reglerna när en anställd säger upp sig själv.  

Det är din a-kassa som har mer information om reglerna för a-kassa för företagare och om vad som gäller i din specifika situation. 

Ersättningstak i a-kassan

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshetsersättning som baseras på din tidigare inkomst, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningstaket är 33 000 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna och 27 500 kr/mån från dag 101.

Din a-kassa har mer information om hur inkomsten för företagare beräknas.

Unionens inkomstförsäkring – grundar sig på a-kassans beslut

Unionens inkomstförsäkring gäller också för egenföretagare. För att du ska omfattas krävs bland annat medlemskap i en svensk a-kassa. Eftersom Unionens inkomstförsäkring kompletterar a-kassan behöver du ha beviljats ersättning från a-kassan för att ha möjlighet till ersättning från Unionens inkomstförsäkring . A-kassans uträkning ligger sen till grund för den ersättning du kan få från inkomstförsäkringen.

Unionens inkomstförsäkring och villkor

Frågor och svar - Unionens inkomstförsäkring

Tilläggsförsäkring för högre ersättning och fler dagar

Info icon Shape info icon

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer

Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen Egenföretagare innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

A-kassans regler för dig som är egenföretagare på a-kassans webbplats. Där hittar du också bland annat information om vad det innebär att lägga sitt företag vilande.

Ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning

Du behöver vända dig direkt till den a-kassa du tillhör för att få hjälp med ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning från a-kassa.

Medlemskap i Unionen Egenföretagare

Genom medlemskapet får du bland annat tillgång till affärsjuridisk rådgivning 10 gånger per år (en timme per ärende), affärscoachning samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för dig och ditt företag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg