Integritet i arbetslivet

Unionen jobbar för att integritet i arbetslivet ska uppmärksammas och tas på allvar. Det handlar både om den fysiska integriteten och den digitala. Här finns allt samlat.