Dags att visselblåsa?

Pågår det skumma grejer på ditt företag? Som övervakning i smyg, eller att man läcker personuppgifter? Då kan det vara dags att säga ifrån, att visselblåsa eller be facket om hjälp.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 08 feb. 2024

Tjej som håller upp handen och säger stopp.

Du överhör ett samtal i lunchrummet, och inser att it-avdelningen sitter och läser anställdas mejl och kollar vad folk surfar på. Eller så förstår du via en mejlkonversation med en chef att vårdföretaget du jobbar på slarvar med journalerna, de verkar hamna både lite här och där. Eller så pågår det ekonomiskt bedrägeri. 

Ja, då är det dags att dra i nödbromsen.

I Sverige finns en visselblåsarlag som innebär att du kan slå larm om missförhållanden du möter på jobbet. Lagen omfattar inte bara anställda, utan även arbetssökande, praktikanter och aktieägare

– Det innebär att din identitet skyddas, och du ska inte behöva utsättas för repressalier för att du har larmat, säger Fredrik Löfgren, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Olika vägar att gå för visselblåsare

Det finns tre sätt att visselblåsa: 

  • Företag med 50 anställda eller mer ska ha ett eget visselblåsarsystem, där du anonymt kan slå larm. Det kallas intern rapporteringskanal.
  • Du kan vända dig till en myndighet, exempelvis IMY om arbetsgivaren inte följer dataskyddsreglerna. Det kallas extern rapporteringskanal.
  • Eller så kan du slå larm till media. Jobbar du i en offentlig verksamhet så får arbetsgivaren inte efterforska vem som har larmat. När du är anställd på ett privat företag bör du först kolla upp att du verkligen har visselblåsarlagens skydd innan du pratar med journalister.

Huvudregeln är att du börjar rapportera internt, och hoppas att det ger effekt, annars kan du gå vidare.

– Om du jobbar i privat sektor så har du något som kallas lojalitetsplikt, och i den ingår att man alltid ska ta upp saker med arbetsgivaren först. Det vill säga, du ska ta upp det med din chef eller visselblåsa internt innan du går till tidningen, säger Unionens förbundsjurist Susanna Kjällström.

Ibland har du inte lagens skydd

Och även om det som sker är helt uppåt väggarna, så är det inte säkert att det är just visselblåsa du ska göra.

– För IMY gäller något förenklat att vi endast har möjlighet att agera på visselblåsningar om det handlar om allvarliga kränkningar av enskildas rätt till privatliv och det berör väldigt många. Det kan också röra sig om ny teknik, som kan påverka enskildas rätt till privatliv väsentligt, säger Fredrik Löfgren.

Om du rapporterar saker som inte har ett allmänintresse är det alltså inte säkert att du får visselblåsarlagens skydd. Exempelvis kan det vara klagomål på lön eller att du tycker att de varor eller tjänster företaget säljer är bluff och båg.

Om du känner dig osäker, fråga facket om råd

Så hur vet jag när jag ska visselblåsa eller inte? Om jag känner mig osäker, var kan jag få hjälp och råd?

– Du kan vända dig till oss på Unionen för råd. Generellt handlar visselblåsning om väldigt allvarliga saker som bör komma till allmänhetens kännedom, som att chefen försnillar pengar, att företaget begår miljöbrott eller använder barnarbete, säger Susanna Kjällström.

Om jag ser oegentligheter som kanske inte går under visselblåsarlagen, vad ska jag då göra?

– Vänd dig till facket för att få stöd och hjälp där. Håller företaget exempelvis på med olaglig övervakning så kan vi hjälpa till och driva fallet, säger Susanna Kjällström.