Visste du att: Chefen får inte kolla upp dig på facebook

Kollar ditt företag upp folk på facebook innan anställning? Brukar din chef kika på anställdas sociala medie-konton lite nu och då? Troligen bryter de då mot lagen. Unionens dataskyddsombud förklarar varför.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Chefen får inte kolla upp dig på facebook

Publicerad 19 okt. 2022

Att vid rekrytering kolla upp folk på sociala medier är idag snarare regel än undantag. Varför inte, liksom. Det är ett snabbt sätt att få en ganska bra bild av en person. Verkar hon ha ett stabilt socialt nätverk? Vad gör hon på fritiden? Sportar hon och tar hand om hälsan? Eller har hon kontroversiella, politiska åsikter? Oskyldigt kan tyckas, men att slentrianmässigt scanna av folk på det sättet är inte tillåtet enligt GDPR.

– Det är alltid tillåtet att samla in de normala personuppgifterna vid rekrytering, som personligt brev, cv och referenser. Men normalt sett är det inte motiverat att scanna av någons sociala medie-konton. Ju mer integritetskänsliga och privata uppgifter är, desto starkare måste motivet vara. Det krävs att man gör en ordentlig analys innan och verkligen kan motivera varför just dessa uppgifter behövs, säger Martin Hemberg, dataskyddsombud på Unionen, med bakgrund på Integritetsskyddsmyndigheten.

Ska du exempelvis jobba som säljare eller receptionist är detta generellt sett inte tillåtet. Vid en högre befattning med stort ansvar skulle det kunna vara motiverat.

– Sedan bör vi skilja på olika sociala medier. Facebook och instagram är något helt annat än linkedin, som snarare fungerar som ett offentligt cv.

Och om man kommer fram till att jo, det är motiverat göra denna koll, så ska det alltid meddelas i förväg.

– Det är ett absolut krav. Så fort du registrerar din ansökan hos en rekryterare ska du få information om exakt vilka personuppgifter som samlas in och i vilket syfte.

Om jag är obekväm med att en potentiell arbetsgivare scannar av min facebooksida, vad kan jag göra då?

– Då kan du invända mot förfarandet och fråga vad de har för skäl. De måste kunna visa på starka skäl.

Att så många ändå gör det här, är det ett tecken på samvetslöshet eller okunskap?

– Jag tror att det finns en stor okunskap kring lagstiftningen, samtidigt ska man komma ihåg att den nu har gällt sedan 2018. Och egentligen gällde liknande regler redan innan, när vi hade personuppgiftslagen, så det här borde inte vara några nyheter.

Det är inte bara vid en rekrytering som arbetsgivare kikar på folks sociala medier. Det är inte ovanligt att chefer scannar av medarbetares konton lite nu och då.

– Att slentrianmässigt kolla upp anställda på sociala medier är inte tillåtet. Det måste alltid finnas goda skäl, och du som anställd måste alltid informeras i förväg.

Men vi har ju sett fall där folk har blivit av med jobbet på grund av saker de skrivit på facebook. Hur går det då till?

– Om företaget uppmärksammas på att en anställd skriver saker som går emot företagets policy, kanske uttrycker sig grovt rasistiskt, så kan det finnas goda skäl att kolla upp saken. Då är det inte fråga om slentrianmässig övervakning, säger Martin Hemberg.