Så gör du som egenföretagare när du fått en felaktig faktura

När du får en felaktig faktura ska du först kontakta företaget i fråga skriftligen och bestrida den. Det är viktigt att du sparar all dokumentation och har ett datum för bestridandet.

En bluffaktura, eller ett fakturabedrägeri, är ett betalningskrav för en produkt eller tjänst som du upplever att du aldrig beställt eller fått levererad. Eftersom det kan gå till på många olika sätt, ska du också behandla dem lite olika. Så här går du till väga.

Faktura som är utformad som ett erbjudande

Om du inte är intresserad av erbjudandet kan du riva och slänga ”fakturan”. Skriv aldrig under något utan att läsa all text – även det finstilta och eventuell information på baksidan.

Faktura som inte överensstämmer med överenskommelse

Kontakta i första hand företaget och begär rättelse. Be dem skicka kopia på avtalet eller inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet, eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget, skriver du följande rakt över fakturan: ”Bestrider betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen”. Datera svaret, men skriv inte under med ditt namn, utan använd företagsnamnet istället. Skicka en kopia av underlaget till företaget på den eller de adresser som angetts. Det kan ske via e-post, rekommenderat brev, fax eller överlämnas personligen. Spara kopia och dokumentation på att du bestridit fakturan.

Faktura där du blivit vilseledd på ett bedrägligt sätt

Använd samma förfarande som i stycket "Faktura som inte överensstämmer med överenskommelse", men lägg till följande text i meddelandet till avsändaren: ”Polisanmälan kommer att göras.” Skicka en kopia av underlaget till företaget på den eller de adresser som angetts, helst mejladresser.

Faktura från okänt företag som du inte haft kontakt med

Skriv följande rakt över underlaget: ”Bestrider betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster. Polisanmälan kommer att göras.” Även här ska du skicka en kopia av underlaget till företaget på den eller de adresser som angetts, helst mejladresser. Om det kommer från ett utländskt företag skriver du: ”I Reject payment due to misleading information. Complaint will be filed to the police”.

Viktigt att tänka på

Tänk på att spara all skriftväxling. Om du får påminnelser på fakturan måste du bestrida varje krav skriftligt. Om du får ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten måste du bestrida kravet skriftligt, ofta inom 10 dagar. Ange dina skäl och underteckna. Om företaget fortfarande vill driva in skulden kommer ärendet att gå till domstol. Undvik att föra diskussion med företaget på telefon.

Du hittar mer information kring bluffakturor hos Bestrid, Kronofogdemyndigheten och Svensk Handel. Känner du dig fortfarande osäker är du välkommen att höra av dig till Unionen Egenföretagares medlemslinje.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg