Hållbart företagande

Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i arbetet för hållbart företagande på ditt företag eller i din organisation.

Checklista för bolagsstyrelseledamöter

The role and functions of workers’ representatives in the transnational company (summary)

Rapporteringsmall

Rapporteringsmall
DOCX 41.98 KB

Checklista uppköp av tjänsteresor

Väsentlighetsanalys i 4 steg

Unionens politik om företagens sociala ansvar

The role and functions of workers’ representatives in the transnational company (discussion)

Regeringens politik för hållbart företagande

Checklista uppförandekod

Offentlig upphandling - en kort introduktion

LO, TCO och Saco - Policy för Agenda 2030

Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Globala ramavtal - en introduktion

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Gör en enkel riskanalys

Checklista för införande av resepolicy

Påverka och förhandla om inhyrning

Fem steg till klimatsmartare möten

Checklista klimat och biologisk mångfald

Checklista global arbetsmiljö

Checklista hållbart företagande EWC

A just transition for workers

Offentlig upphandling en kort introduktion

IndustriAll Europe:s rekommendationer för EWC gällande minskade koldioxidutsläpp och rättvis klimatomställning

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg