CSR - Företagens sociala ansvar

Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.

Checklista för bolagsstyrelseledamöter

The role and functions of workers’ representatives in the transnational company (summary)

Unionens hållbarhetsrapport

Rapporteringsmall

Rapporteringsmall
DOCX 42kb

Checklista uppköp av tjänsteresor

Väsentlighetsanalys i 4 steg

Unionens politik om företagens sociala ansvar

The role and functions of workers’ representatives in the transnational company (discussion)

Regeringens politik för hållbart inflytande

Checklista uppförandekod

Offentlig upphandling - en kort introduktion

LO, TCO och Saco - Policy för Agenda 2030

Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Globala ramavtal - en introduktion

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Gör en enkel riskanalys

Checklista för införande av resepolicy

Påverka och förhandla om inhyrning

Fem steg till klimatsmartare möten

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Checklista klimat och biologisk mångfald

Checklista global arbetsmiljö

Checklista hållbart företagande EWC

A just transition for workers

Offentlig upphandling en kort introduktion

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg