EU-frågor

På den här sidan har vi samlat olika ståndpunkter och kommentarer i EU-frågor.

Unionen har ett stort engagemang i EU-frågor. Unionen jobbar för livskraftiga och konkurrenskraftiga företag och vill se en politik som stimulerar företagsamhet och forskning. 

Genom internationellt samarbete arbetar Unionen för att stärka de anställdas ställning inom EU och i världen. För i en globaliserad värld där näringslivet sedan länge sprängt nationsgränserna är det en överlevnadsfråga för facket att vi har täta och goda kontakter med aktörer inom EU:s institutioner.

Valet till EU-parlamentet är viktigt och några områden som Unionen gärna lyfter är demokrati och grundläggande värden. Stärkt social dialog för klimatpolitik, kompetens och omställning samt goda arbetsvillkor på den inre marknaden och respekt för arbetsmarknadens parter och kollektivavtal