Viktigt med stöd för bättre fungerande Europeiska företagsråd

Unionen uppmanar Europaparlamentet att rösta till stöd för bättre fungerande Europeiska företagsråd (EWC). Med det skickas en tydlig signal till EU-kommissionen att agera i frågan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 18 jan. 2023

Unionen uppmanar Europaparlamentet att rösta till stöd för bättre fungerande Europeiska företagsråd (EWC). Parlamentets förslag handlar om hur företagsrådens rätt att bli informerade och rådfrågade kan stärkas. Med det skickas en tydlig signal till EU-kommissionen att agera i frågan.

Unionen har närmare 200 europeiska företagsrådsrepresentanter i över 100 företag och vi jobbar aktivt för att de ska bli fler. Det primära syftet med EWC:s verksamhet är att arbetstagarrepresentanterna ska få information om hur bolaget utvecklas men också att vid större förändringar vid gränsöverskridande frågor inom koncernerna få en möjlighet till konsultation innan beslutet fattas.

Genom en ökad internationalisering av företagens verksamheter ökar också behovet av samarbete mellan arbetstagarrepresentanter i olika länder. Allt fler av Unionens medlemmar arbetar i globala koncerner där Europeiska företagsråd är ett viktigt instrument för att ge Unionens förtroendevalda inflytande.

Unionen har upprepade gånger påtalat bristerna i EU:s nuvarande regelverk för Europeiska företagsråd. Allt för få företag lever upp till lagstiftningens krav på att inrätta Europeiska företagsråd och många lever heller inte upp till kraven på information och samråd.

Unionen välkomnar därför att Europaparlamentet väntas uppmana EU-kommissionen att stärka de Europeiska företagsråden. Genom parlamentets ställningstagande skickas en tydlig signal om att arbetstagarinflytande behöver fungera bättre.

Parlamentets förslag handlar exempelvis om att stärka fackens företrädarskap och roll, och att införa enhetliga och effektiva sanktioner. Allt för ofta ser vi tyvärr att rätten till information och samråd, liksom ingångna avtal, inte respekteras.

Att stärka möjligheterna till meningsfulla samråd med företagsledningen tillsammans med krav på att införa enhetliga och effektiva sanktioner tycker vi är rätt väg att gå. I detta måste de nationella fackföreningarnas självständighet alltid respekteras full ut.

Det är också viktigt att EU-kommissionen, i sitt svar till Europaparlaments begäran, inte bara ser på hur regelverket och dess tillämpning kan bli bättre, utan också erkänner betydelsen av god social dialog och organisering i medlemsstaterna, liksom respekten för nationella arbetsmarknadsmodeller.

Martin Linder

Förbundsordförande