Regeringen måste arbeta för rimliga betalningstider! 

Unionen har nästan 13 000 egenföretagare som medlemmar. Vi i Unionen uppmanar regeringen att vid ministermötet den 7 mars agera för att 30 dagars betalningstid för egenföretagare blir verklighet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 27 feb. 2024

I dagens digitaliserade ekonomi är små och medelstora företag av central betydelse för att upprätthålla ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv. Trots detta är det en verklighet att sena betalningar utgör en betydande utmaning för många av dessa aktörer, vilket hotar deras ekonomiska stabilitet och tillväxt. 

Unionen har nästan 13 000 egenföretagare som medlemmar. Det kan vara företagare på heltid eller kombinatörer, det vill säga personer som kombinerar företagande med en anställning.  

Att driva ett enmans- eller fåmansföretag är en frihet för många. Att känna känslan av att äga sin tid och samtidigt arbeta med det som också är det stora intresset i livet. Det är dock inte helt utan utmaningar att driva företag. Insatserna kan många gånger vara höga och tryggheten som finns i en anställning, med löneutbetalning varje månad ser annorlunda ut för en egenföretagare. Det ligger i sakens natur, men det finns rimliga förändringar som underlättar en egenföretagares vardag.  

Egenföretagare vars kunder inte betalar fakturan i tid kan få svårt att få verksamheten att gå runt. Förutom att man tvingas lämna kredit till kunden, kan det bli svårt att ta ut lön från företaget och ha råd att betala sina egna fakturor. Så mycket som en av fyra konkurser i Europa beror på sena betalningar. 

Vi i Unionen, Sveriges största fackförbund uppmanar regeringen att vid ministermötet den 7 mars agera för att 30 dagars betalningstid för egenföretagare blir verklighet. Genom att agera tillsammans för att främja rättvisa och förutsägbara betalningstider kan vi skapa ett starkare och mer inkluderande näringsliv för alla företagare i EU.  

Peter Hellberg 

Förbundsordförande  

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande