EU-kommissionen lämnar positivt svar om starkare Europeiska företagsråd

EU-kommissionen har hörsammat Europaparlamentets och fackens krav på att stärka arbetstagarrepresentanters inflytande i multinationella företag. Det är riktigt bra!

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
ML

Publicerad 10 mars 2023

Precis som Unionen själva påpekat, säger kommissionen att EU:s regelverk för Europeiska företagsråd har brister när det gäller information och samråd med löntagarna.

Med en ökad internationalisering av företagens verksamheter är det mer, inte mindre, samarbete mellan arbetstagarrepresentanter i olika länder som behövs.  

Kommissionen har nu lovat att utvärdera läget och inleda ett samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå om den möjliga inriktningen på, och innehållet i, ett nytt förslag. Om parterna på EU-nivå inte tar saker i egna händer och reglerar frågan mellan sig genom avtal har EU:s kommissionären med ansvar för frågan sagt att kommissionen lägger fram ett förslag till EU-reglering innan årets slut. 

Unionen kommer fortsätta agera aktivt i denna fråga som är så viktig för löntagarna. Detta gör vi genom våra fackliga samarbeten i Sverige, Norden och EU.

Martin Linder

Förbundsordförande