Åtgärder behövs för att stärka Europeiska företagsråd

EU-kommissionen har efter ett första avslutat samråd med arbetsmarknadens parter dragit slutsatsen att det finns utrymme för ytterligare EU-åtgärder för att förbättra europeiska företagsråd. En viktig slutsats tycker vi!

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 sept. 2023

EU-kommissionen delar alltså fackförbundens bedömning att EU:s regelverk för Europeiska företagsråd har brister som behöver hanteras när det gäller information och samråd med löntagarna.

Nu har det första obligatoriska samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå avslutats om en möjlig revidering av direktivet om Europeiska företagsråd, och kommissionen har dragit den viktiga slutsatsen att det finns utrymme för att EU vidtar åtgärder för att förbättra regelverket.

EU-kommissionen har lanserat ett andra och sista samråd med arbetsmarknadsparter om vilken inriktningen som EU-åtgärder bör ta. Att göra samråden med löntagarna i multinationella bolag mer meningsfulla och införa skarpare sanktioner vid överträdelser är två möjliga förbättringsområden som kommissionen identifierar, områden där vi också ser behov av förbättringar. För oss är det också viktigt att regelverket möjliggör för fackligt inflytande och närvaro vid EWC möten, en fråga som vi uppmärksammar genom våra fackliga samarbeten.

Parterna på EU-nivå har till början av oktober på sig att lämna in sina samrådssvar till EU-kommissionen. Om parterna inte väljer att förhandla i frågan, förväntar vi oss att EU-kommissionen lägger fram ett förslag mot slutet av året.

Unionen fortsätter agera aktivt i denna fråga som är så viktig för löntagarna. Detta gör vi genom våra fackliga samarbeten i Sverige, Norden och EU.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande

Info icon Shape info icon

Vad är EWC?

Europeiska företagsråd (EWC) är forum där företag informerar och samråder med arbetstagare i frågor som påverkar över landsgränserna. De europeiska företagsråden är de första organen på europeisknivå som företräder arbetstagarnas intressen på företagsnivå och är ett svar på företagens alltmer gränsöverskridande verksamheter.

Unionen har närmare 200 europeiska företagsrådsrepresentanter i över 100 företag och vi jobbar aktivt för att de ska bli fler.