Sverige och Finland måste stödja ett ambitiöst regelverk för mänskliga rättigheter

15 mars när EU:s medlemsländer samlas har Finland och Sverige en möjlighet att tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter och en hållbar värld.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 mars 2024

Vi uppmanar våra regeringar att stödja ett ambitiöst regelverk för företags aktsamhetsplikt och därmed stå upp för arbetstagares rättigheter.

Företagen ska inte längre kunna ignorera sitt ansvar för mänskliga rättigheter. Globala leveranskedjor är komplexa och bär på risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Vi har sett allt för många exempel där företag har bidragit till missförhållanden utan att ta ansvar.

För att motverka detta har EU-kommissionen presenterat ett lagförslag för att främja hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende i globala värdekedjor, även kallat CSDDD.

Vi tror att ett starkt EU-regelverk för företags ansvar är nödvändigt och avgörande för att hantera problemen. Med den nya lagen på plats kommer det krävas att företag identifierar, förebygger och åtgärdar risker i sina leverantörsled.

Många svenska och finska företag tar redan sitt ansvar för att deras produkter och tjänster inte skapas på bekostnad av människors liv och hälsa eller vår planet. Det är därför viktigt att införa gemensam lagstiftning även inom EU för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor.

Vi som fackförbund har också en viktig roll att spela. Därför har vi under förhandlingarna kämpat för att säkerställa att demokratiska fackliga organisationer får delta i hela aktsamhetsprocessen.

Tyvärr har Finland och Sverige hindrat framsteg mot ansvarsfullt företagande. Trots att en provisorisk överenskommelse nåddes i slutet av 2023, motsatte sig många medlemsländer överenskommelsen, inklusive Sverige och Finland som har en tradition av att försvara mänskliga rättigheter. Detta är beklagligt.

På fredag ska ministerrådet diskutera ärendet igen. Även om Finland nu signalerat att de kan stödja lagförslaget, är det en urvattnad version som ligger på ministerrådets bord.

Vi beklagar att Sverige och Finland bidragit till en urvattning av förslaget, men uppmanar Sverige att som Finland ställa sig bakom regelverket om företags aktsamhetsplikt. Det är endast genom ett gemensamt EU-regelverk som vi kan skapa rättvisa konkurrensvillkor och en mer hållbar värld där mänskliga rättigheter respekteras i alla led av produktionen.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande Unionen

Jorma

Jorma Malinen

Ordförande fackförbundet PRO, Finland