Bra förslag från EU-kommissionen: Egenföretagare ska få betalt i tid!

EU-kommissionen har föreslagit att en övre gräns införs på 30 dagar för betalningar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 sept. 2023

En egenföretagare vars kunder inte betalar fakturan i tid kan få svårt att få verksamheten att gå runt. Förutom att man tvingas lämna kredit till kunden, kan det bli svårt att ha råd att betala sina egna fakturor och att ta ut lön från företaget. Så mycket som en av fyra konkurser i Europa beror på sena betalningar.

EU-kommissionen har därför föreslagit att en övre gräns införs på 30 dagar för betalningar (kommersiella transaktioner) och att om tiden överskrids ska det automatiskt läggas på en ränta. Man vill att det blir en bindande förordning för alla i EU att följa.

Det är ett positivt besked för Unionens egenföretagarmedlemmar.

Även om betalningstider på 30 dagar idag är en rekommendation, så är det möjligt att förhandla om längre tider, vilket gör att egenföretagare ofta känner sig tvungna att acceptera längre betalningstider för att få uppdrag.

Om EU-lagen antas, väntas de nya reglerna börja gälla ett år efter att de antagits, uppskattningsvis 2026.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande