Det här vill Unionen

Unionen arbetar på uppdrag av dig som medlem.

Postit

Unionen driver, påverkar, förhandlar och fokuserar på de frågor medlemmarna tycker är viktigast. Läs mer om vår vision, manifest, handlingsprogram och våra politiska plattformar.

Handlingsprogram 2024-2027

I handlingsprogrammet pekas tre områden ut som är särskilt viktiga att förändra och förbättra fram till år 2027. Vi har alltid ett bättre arbetsliv i fokus och vår prioritering 2024–2027 är att utveckla ett arbetsliv med: 

  • fler jobb för framtidens arbetsliv
  • trygghet som ger kraft i utveckling och omställning
  • fler som mår bra på och av arbetet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionens färdriktning

Handlingsprogram: Med en gemensam färdriktning och ett löfte om att stå enade när samhället förändras får vi kraft att forma framtidens arbetsliv.

Unionens hållbarhetsarbete

Unionen bedriver dagligen ett målmedvetet hållbarhetsarbete för att främja och säkerställa ett hållbart arbetsliv på svensk arbetsmarknad. Det är själva kärnan i vår verksamhet.

Unionens policyer och riktlinjer

För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.

Unionens grafiska identitet

Den samlade grafiska identiteten är en viktig del av den bild vi vill att omvärlden ska få av Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg