Det här vill Unionen

Unionen har tre hjärtefrågor. Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i arbetslivet. Hjärtefrågorna är den gröna tråden i verksamheten och handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Bild föreställande kvinna som sorterar pos-itlappar uppklistrade på ett fönster

Kompetens ger kraft

Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste.  Kompetensutveckling  gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

Fler och bättre jobb

Fler och bättre jobb handlar om att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.

Balans i arbetslivet

De flesta tjänstemän trivs på sina arbeten men många är stressade av jobbet. Stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har medfört ett gränslöst arbetsliv med otydliga gränser mellan arbete och fritid.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionens manifest

Vårt förbättringsmanifest "Allt kan bli bättre" handlar till stora delar om att vara lösningsinriktad snarare än problemfokuserad.

Ett hållbart arbetsliv

par tittar på dator

Unionens hållbarhetsarbete

Unionen bedriver dagligen ett målmedvetet hållbarhetsarbete för att främja och säkerställa ett hållbart arbetsliv på svensk arbetsmarknad. Det är själva kärnan i vår verksamhet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?