Det här vill Unionen

Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i arbetslivet. Det är vår gröna tråd och handlar om hur fler jobb skapas, om tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Bild föreställande kvinna som sorterar pos-itlappar uppklistrade på ett fönster

Kompetens ger kraft

Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste.  Kompetensutveckling  gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

Fler och bättre jobb

Fler och bättre jobb handlar om att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.

Balans i arbetslivet

De flesta tjänstemän trivs på sina arbeten men många är stressade av jobbet. Stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har medfört ett gränslöst arbetsliv med otydliga gränser mellan arbete och fritid.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionens förbättringsmanifest

Vårt manifest handlar till stor del om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade och tillsammans hela tiden göra saker ännu bättre.

Unionens färdriktning

Handlingsprogram: Med en gemensam färdriktning och ett löfte om att stå enade när samhället förändras får vi kraft att forma framtidens arbetsliv.

Unionens hållbarhetsarbete

Unionen bedriver dagligen ett målmedvetet hållbarhetsarbete för att främja och säkerställa ett hållbart arbetsliv på svensk arbetsmarknad. Det är själva kärnan i vår verksamhet.

Unionens policyer och riktlinjer

För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg