Unionens policyer och riktlinjer

Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad Unionen står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer som du hittar nedan. Unionen har också ett antal riktlinjer som på nästa nivå tydliggör och beskriver mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?