Jämställdhets- och mångfaldspolitisk plattform

En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.

Många olika händer

Framtidens arbetsmarknad kommer att bestå av en allt mer mångfacetterad grupp medarbetare. Det innebär att det blir än viktigare för organisationer att se över den interna kulturen och värderingarna, att arbeta på nya sätt för att attrahera och behålla kompetens och att bidra till ökad rättvisa och inkludering i arbetslivet och i samhället.

Det är en viktig utmaning för arbetsmarknadens parter att skapa förutsättningar för att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för inkludering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet – för alla.

Unionens plattform för jämställdhet och mångfald uttrycker förbundets politiska ställningstaganden om ett inkluderande arbetsliv på samhälls- och arbetsplatsnivå. Genom att beskriva utmaningar och föreslå lösningar tar Unionen ställning för en arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.

Antagen av kongressen 2019.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg