Policy Briefs - kortrapporter

Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.

Policy Brief - Jämställdhet

En jämställd arbetsplats är inte bara en grundläggande demokrati- och rättvisefråga utan är något som alla tjänar på. Arbetsgivare förlorar pengar, innovation och kompetens på att inte vara jämställda. Därför har jämställda och inkluderande arbetsplatser länge varit en central och viktigt fråga för Unionen.

Policy Brief - Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att bidra till att sjukförsäkringen utformas på ett sätt som hjälper våra medlemmar att tillfriskna från arbetsrelaterad ohälsa.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg