Lönepolitisk plattform

Unionens lönepolitiska plattform beskriver hur vi arbetar med lön och dess utveckling. 

Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om till exempel vad som ska påverka lönens storlek, hur löneökningar ska fördelas och på vems villkor samt hur vårt inflytande ska gå till.

Unionens lönepolitiska plattform

Antagen av kongressen 2023.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg