Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Sortera efter

Övrigt: Här hittar du en kort manual om vad som gäller för dig som mötesordförande på klubbens fysiska eller digitala årsmöte
Övrigt: Här hittar du en kort manual kring vad du som är ordförande i klubben behöver tänka på under det fysiska eller digitala årsmötet.
Övrigt: Denna handbok ger stöd till dig som kommer att vara mötesordförande på ett årsmöte. Din uppgift är bland annat att se till att mötet blir demokratiskt genomfört och att leda mötet så att klubbstyrelsen kan ägna sig åt att berätta om klubbens verksamhet och planer.
Övrigt: Uppgift om fackligt medlemskap är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att vi måste vara särskilt noga med hur vi hanterar och exponerar personuppgifter och uppgifter om medlemskap i Unionen. Det här innebär också att ni som är valberedare i Unionen behöver vara extra noga när ni tar fram förslag till val på årsmötet.
Övrigt: Läs om vilka punkter som behöver finnas med dagordningen till klubbens årsmöte och förslag på hur ni ska hantera respektive punkt.
Övrigt: Håll koll på vilka termer som man ofta använder i mötessammanhang och hur ni använder dessa för att få ett smidigt och rättvist möte.
Övrigt: Vilka uppdrag ska det nomineras till 2021 i Unionen Norrbotten? Här finns informationen du söker.
Övrigt: Regionråd Göteborg 2021
Övrigt: Enligt Unionens riktlinjer för distansmöten räknas ett digitalt möte, där deltagarna möts via teknik med ljud och bild (eller enbart ljud), som ett vanligt fysiskt möte. Det går alltså bra att genomföra era medlemsmöten digitalt men det några saker som är bra att tänka på och förbereda så att mötet blir så bra som möjligt.
Rapport: Uppföljaren till Norrlandsrapporten fokuserar på människorna bakom statistikens siffror. Här tittar vi närmare på heta områden i länet där drömmar blir verklighet.
Övrigt: Riktlinjer för klubb som ansöker om extra anslag till
regionstyrelsen Unionen Västerbotten.
Övrigt: I broschyren får du fördjupad information kring vad du bör tänka på om du tar anställning som chef och ska skriva ett anställningsavtal med din arbetsgivare.
Övrigt: I broschyren finns fördjupad information om ditt uppdrag som vd, bland gällande ditt ansvar och vilka rättigheter du har när det gäller anställning, semester med mera.
Övrigt: Mappen innehåller (Så lyckas du som chef, Vi är Sveriges största fackförbund för chefer och Executive)
Övrigt: In the attached documents you will find templates and information to help you in your role as a manager.
Rapport: Undersökningar från Novus på uppdrag av Unionen om privatanställda tjänstemännens syn på jämställdhet och utvecklingsmöjligheter på deras arbetsplatser. Undersökningarna genomfördes 2017 i Novus webbpanel.
Övrigt: Kort information om att vara arbetsplatsombud (APO), arbetsmiljöombud (AMO) samt att bilda klubb.
Rapport: En rapport om förutsättningar för Smålands näringsliv med avseende på kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, bostäder och energi. I rapporten redovisas även de utmaningar respektive småländskt län står inför.
Rapport: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker. De frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.
Övrigt: Färdiga frågor med 1X2-alternativ om ekonomi, lön, arbetstider, inflytande, kompetensutveckling, kollektivavtalet och medlemskapet. Läs mer om frågorna längre ner.