Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Här kan du ladda ner mallar, checklistor och annat som underlättar klubbens arbete inför och under årsmötet. En del dokument finns i flera format för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Övrigt: Enligt Unionens riktlinjer för distansmöten räknas ett digitalt möte, där deltagarna möts via teknik med ljud och bild (eller enbart ljud), som ett vanligt fysiskt möte. Det går alltså bra att genomföra era medlemsmöten digitalt men det några saker som är bra att tänka på och förbereda så att mötet blir så bra som möjligt.
Övrigt: Unionen företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet. När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på de remisser som är relevanta för våra medlemmar.
Övrigt: Läs om vilka punkter som behöver finnas med dagordningen till klubbens årsmöte och förslag på hur ni ska hantera respektive punkt.
Övrigt: Denna handbok ger stöd till dig som kommer att vara mötesordförande på ett årsmöte. Din uppgift är bland annat att se till att mötet blir demokratiskt genomfört och att leda mötet så att klubbstyrelsen kan ägna sig åt att berätta om klubbens verksamhet och planer.
Övrigt: Här hittar du en kort manual kring vad du som är ordförande i klubben behöver tänka på under det fysiska eller digitala årsmötet.
Övrigt: Här hittar du en kort manual om vad som gäller för dig som mötesordförande på klubbens fysiska eller digitala årsmöte
Övrigt: Här hittar du inbjudan och regionrådshandlingar från Unionens regioner.

Övrigt: Här får du praktisk handledning till gällande regelverk för arbetstidsfrågor. Vi har samlat viktig information och ger råd och vägledning inför förhandlingar.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Övrigt: Underlag för dig som förtroendevald på avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Lagring & distribution. Avtalscirkulär, korttidsarbete med statligt stöd med mera på området hittar du här.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Tidning: I Hetluft kan du läsa om hur andra förtroendevalda arbetar och deras bästa tips. Om vad som händer i avtalsrörelsen och vilka dom senaste kurserna är. Nya medlemsförmåner och mycket mer.

Det är fritt fram att dela artiklar och material till kollegor.

Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata arbetsmiljö och balans i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Innehåller fakta, tips, filmer och diskussionsfrågor kring ett hållbart arbetsliv. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett arbetsmiljöquiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och anställning.
Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och uppsägning.