Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata arbetsmiljö och balans i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Innehåller fakta, tips, filmer och diskussionsfrågor kring ett hållbart arbetsliv. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett arbetsmiljöquiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Broschyr: Respekten för alla människors lika värde och rättigheter löper som en röd tråd genom alla delar av Unionens verksamhet. För Unionen är det en självklarhet att en arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla. På inkluderande arbetsplatser behöver ingen känna sig begränsad eller utanför av rädsla för att mötas av fördomar eller förakt för att hen inte lever i enlighet med heteronormen.
Broschyr: Många av Unionens medlemmar arbetar i ett internationellt företag. Det är
kanske inget du tänker på till vardags, men du har gott om arbetskamrater runt om i världen. För dig som är fackligt aktiv gäller samma sak. Även om facket i de flesta länder är svagare än i Sverige så är facket sannolikt världens största sociala rörelse. Det betyder att du i väldigt många länder har en själsfrände som du kan kontakta för att diskutera gemensamma frågor som rör jobbet.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Boka in en föreläsning eller workshop - på jobbet. Ett specialutbud för dig som chefsmedlem i region Sydväst.
Övrigt: Det fackliga löftet formar framtiden – en gemensam färdriktning i en föränderlig värld.
Övrigt: En presentation av vilka som har uppdrag i region Öst, det vill säga vilka som ingår i regionstyrelsen, är verksamhetsrevisorer eller ingår i regionens valberedning. Här kan du också se vilka som är regionens ombud på kongress, förbundsråd och Unionens a-kassas stämma.
Blankett: För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: Dämpad tillväxt efter goda år - Unionen om konjunkturen november 2019.
Övrigt: Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.
Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Utveckling för fackliga förtroendemän: Att leda utan att vara chef. En kurs arrangerad av HELIX Competence Centre vid Linköpings Universitet. Erbjuds förtroendevalda på klubb i region Öst.