Blanketter och dokument

Sök bland rapporter, blanketter, broschyer och liknande.Använd gärna sökinställningarna för att lättare hitta exempelvis våra rapporter.

Relaterade tjänster:Beställ trycksaker (broschyrer, rapporter och liknande)

Beställ profilprodukter (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp)Klicka på "Sortiment" och välj sedan "Mina produkter" i rullgardinsmenyn. Då ser du alla profilprodukter som finns lagerlagda för Unionen.

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar
och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en återkommande undersökning där Unionens arbetsmiljöombud får frågor om hur de bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Med Arbetsmiljöbarometern vill vi sprida kunskap och skapa debatt för att vår politik ska bli verklighet.
Rapport: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
Rapport: I rapporten ”Jobbet alltid närvarande” presenteras resultaten av en undersökning om Unionens medlemmars tillgänglighet efter arbetstid och distansarbete.
Övrigt: Dokumentet är ett praktiskt underlag till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Unionens undersökning om julstressen 2013 visar att bara fyra av tio tjänstemän tar ledigt under julens två veckor och många är trots ledighet, tillgängliga för jobbet - något de helst skulle vilja slippa.
Övrigt: Ett dokument med exempel på hur en arbetsplats kan arbeta för att skydda tjänstemännens fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i
butiker. Målet är att skapa tryggare arbetsplatser inom handeln. Butiker kan gärna använda det här programmet i sitt arbetsmiljöarbete med säkerhetsfrågor.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i förbättring och förändring av kontorsmiljöer. Men även andra fackligt förtroendevalda, chefer och medarbetare har mycket att hämta. Broschyren behandlar såväl de fysiska som de psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön på kontor.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Här kan du hämta bilder på Unionens företrädare samt Unionens logotyper. Fotografens namn ska alltid ska anges vid publicering. Hör av dig till Unionens presstjänst på 08-504 151 00 om du söker andra pressbilder.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.