Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Blankett: Form for supplementary specification to application for study grant
Blankett: An example of a certificate from a driving school when applying for a Unionen study grant
Broschyr: Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet.
Övrigt: En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas.
Övrigt: Här kan du ladda hem Unionens logotyp för olika användningsområden. Här finns också en färgkarta över Unionens profilfärger.
Övrigt: Ladda ned Unionens CV-mallar. Vilken mall passar dig bäst? Du tjänar på att funderar på vad du vill uppnå med ditt CV innan du väljer format och mall.
Övrigt: Ladda ned mallar för personligt brev. Brevet förklarar varför du vill jobba hos den just den här arbetsgivaren och varför du vill ha just den här tjänsten.
Blankett: Här finns blanketterna reseräkning och ledighetsintyg. för dig som är förtroendevald.
Rapport: Unionens konjunkturprognos oktober 2017, visar att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter att vara stark i år, driven av bostadsbyggande och ökande export, men beräknas mattas av nästa år. Den stora utmaningen är en tilltagande brist på rätt kompetens. Det leder till att tillväxt och jobbskapande blir lägre än vad det annars hade kunnat vara. Unionens branschbarometer visar att stämningsläget i näringslivet är fortsatt gott.
Övrigt: Fyll i namn och kontaktuppgifter på kollegor som inte är med i Unionen än och skicka listan till tipsladan@unionen.se
Övrigt: Underlag som utvecklar och förtydligar stycken i Unionens stadgar.
Rapport: Stockholmsrapporten syftar till att beskriva hur pendlingen och transporterna i
Stockholmsregionen ser ut och fungerar i verkligheten för Unionens medlemmar.
Den syftar därmed till att ge ett faktaunderlag för den oerhört
viktiga diskussionen om hur pendlingen och infrastrukturen i Stockholmsregionen
– och därmed både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kan förbättras.
Rapport: Unionen genomförde i mars 2017 en undersökning i sin Snabbpanel
i syfte att kartlägga nulägessituationen i näringslivet gällande
arbetskraftsinvandring och behovet av kompetens.Resultaten visar
att brist på arbetskraft med rätt kompetens är ett tillväxthinder
för många företag och vidare att en förhållandevis stor andel av
företagen idag har arbetskraftsinvandrade anställda i den svenska
verksamheten.
Rapport: Unionens rapport baseras på två mätningar. En SKOP-undersökning om trygghetsfrågor för egenföretagare och en SCB-mätning på andelen kvinnliga företagare bland Sveriges egenföretagare. Rapporten visar bland annat att bara en tredjedel av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och att utvecklingen nästan står still. Den enskilt största orosfaktorn för kvinnliga företagare är vad som händer om de blir sjuka
Rapport: Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som Unionen har sammanställt.
Rapport: Unionen har genomfört en undersökning för att se hur företagen där Unionen har klubbar har utvecklats det senaste kvartalet. Resultaten visar att konjunkturläget har förbättrats vilket stärker den bild som förmedlats i ett antal andra konjunkturmätningar den senaste tiden om att stämningsläget i det svenska näringslivet är gott.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen
Rapport: År 2016 slösades 133,5 miljoner tjänstemannatimmar bort på IT-strul i den privata sektorn. Det kostade arbetsgivarna 44,1 miljarder kronor. Det visar Unionens IT-rapport, som kommit ut sedan 2009.
Blankett: Unionens förslag till mallar för anställningsavtal för tjänstemän - mallar för både anställda hos arbetsgivare med kollektivavtal och utan kollektivavtal.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Unionen members enjoy one of the markets best income protection insurance schemes, with extraordinary benefits included in the membership fee. This gives you financial security even when you are out of work.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Facklig utbildning för arbetsplatsombud och klubbarnas förtroendevalda.
Övrigt: Riktlinjer för klubb som ansöker om extra anslag till
regionstyrelsen Unionen Västerbotten.
Övrigt: Du som är förtroendevald (i Stockholm) och arrangerar ett medlemsmöte, påsutdelning, föreläsning eller något annat kul under Unionenveckan kan få fika eller lunch levererat direkt till din arbetsplats. Unionen Stockholm har avtal med Café Complé.