Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som till exempel rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf. För att komma till webbshoppen behöver du logga in.

Sortera efter

Broschyr: Din roll som likabehandlingsombud
Övrigt: Försäkringsbeskedet innehåller viktig information om ditt försäkringsskydd i Bliwa. Här framgår de väsentliga rättigheter och skyldigheter som följer av försäkringen samt de viktigaste begränsningarna av försäkringsskyddet
Övrigt: Unionens obligatoriska gruppolycksfallsförsäkring under arbetsmarknadskonflikt ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall som inträffar under tid som denne är berättigad till ersättning från Unionen med anledning av arbetsmarknadskonflikt.
Affisch: Vem bestämmer i Unionen? Det gör du och alla andra som är med! Den här affischen synliggör att vi är en medlemsstyrd förening där alla har demokratisk rätt att vara med och påverka. Ladda ner, skriv ut och sätt upp på jobbet, om ni också vill påminna om "demokratins rätta ansikte"!
Broschyr: Hur du har det på jobbet påverkar dig. Så påverka hur du har det på jobbet! Att vara förtroendevald är att göra skillnad på jobbet. För din skull. Och alla andras.
Broschyr: Five reasons and three ways to get involved in the union at your workplace.
Blankett: Blankett för registrering av valda arbetsplatsombud. Skickas till Unionen efter medlemsmötet.
Rapport: 40 procent av de som arbetat på distans under pandemin uppgav i Unionens undersökning att distansarbete medför att de arbetar fler timmar per dag. Vi ser alltså en tendens att distansarbete kan leda till ökad arbetstid, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för utmattningssyndrom eller andra hälsoproblem kopplade till arbetet.
Blankett: Om ni i klubbstyren saknar bankkonto kan ni istället ansöka om att få klubbanslaget utbetalt till en styrelsemedlems konto. Beloppet måste vara under 5000 kr.
Övrigt: Kan till exempel användas vid inbjudan till medlemsmöten.
Övrigt: En PowerPoint-mall som gör det enkelt att använda till medlemsmöten, presentera förtroendevalda eller klubbstyrelsen.
Broschyr: Hur du har det på jobbet påverkar dig. Så påverka hur du har det på jobbet! Att vara förtroendevald är att göra skillnad på jobbet. För din skull. Och alla andras.