Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Här finns underlag och handlingar för kongressen i oktober.
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad Unionen står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer som du hittar nedan. Unionen har också ett antal riktlinjer som på nästa nivå tydliggör och beskriver mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Tidning: Hetluft distribuerar fyra digitala nyhetsbrev och två magasin per år. I dessa kan du läsa om hur andra förtroendevalda arbetar och deras bästa tips. Om vad som händer i avtalsrörelsen och vilka dom senaste kurserna är. Nya medlemsförmåner och mycket mer.

Det är fritt fram att dela artiklar och material till kollegor.

Broschyr: Respekten för alla människors lika värde och rättigheter löper som en röd tråd genom alla delar av Unionens verksamhet. För Unionen är det en självklarhet att en arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla. På inkluderande arbetsplatser behöver ingen känna sig begränsad eller utanför av rädsla för att mötas av fördomar eller förakt för att hen inte lever i enlighet med heteronormen.
Broschyr: Många av Unionens medlemmar arbetar i ett internationellt företag. Det är
kanske inget du tänker på till vardags, men du har gott om arbetskamrater runt om i världen. För dig som är fackligt aktiv gäller samma sak. Även om facket i de flesta länder är svagare än i Sverige så är facket sannolikt världens största sociala rörelse. Det betyder att du i väldigt många länder har en själsfrände som du kan kontakta för att diskutera gemensamma frågor som rör jobbet.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Här hittar du inbjudan och regionrådshandlingar från Unionens regioner.

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet. Vi ska ha en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en undersökning som visar hur Unionens arbetsmiljöombud bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.
Rapport: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
Rapport: I rapporten ”Jobbet alltid närvarande” presenteras resultaten av en undersökning om Unionens medlemmars tillgänglighet efter arbetstid och distansarbete.
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i butiker. Butiker kan gärna använda det här programmet.