Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Rapport: Dåligt fungerande IT leder till stress och frustration hos användarna och orsakar betydande kostnader för arbetsgivarna.
Rapport: Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon. Rapporten visar även att andelen tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med stigande ålder.
Broschyr: Informationsmaterial tänkt som stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i hur man kan arbeta med frågorna.
Övrigt: Unionen har medarbetare över hela landet.
Övrigt: Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna. Det kan också vara mer eller mindre omfattande.
Här hittar du Unionens mallar, på svenska och på engelska, för chef och VD
Rapport: Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
Övrigt: Kort information om att vara arbetsplatsombud (APO), arbetsmiljöombud (AMO) samt att bilda klubb.
Övrigt: Ska min klubb deklarera? hur gör vi då?
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Rapport: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i butiker. Butiker kan gärna använda det här programmet.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i att förbättra och förändra kontorsmiljöer.
Broschyr: Broschyr som kortfattat beskriver hur Unionens inkomstförsäkringen fungerar.
Tidning: Unionens branschbilaga Inblick bevakar viktiga händelser, trender och utmaningar inom den bransch du arbetar i. Här kan du läsa de senaste numren.

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En broschyr för dig som är representant i ett Europeiskt företagsråd och tänkt som en introduktion i uppdraget.
Broschyr: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd
Broschyr: Lagtext från Näringsdepartementet om europeiska företagsråd
Broschyr: Broschyren ger en översikt av de möjligheter till inflytande som facket har i internationella företag.
Broschyr: Broschyr som beskriver hur internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna.
Rapport: Unionens vobba-rapport 2018 visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar istället för att vabba.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2017 visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2017 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Rapporten visar att föräldraskap fortfarande hämmar både karriär- och löneutveckling och att kvinnor drabbas i högre utsträckning.