Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: I slutet av ett utvecklingssamtal är det viktigt att du och din chef dokumenterar vad ni kommit överens om. Syftet är att upprätta en plan för din utveckling inom företaget under det närmaste året.
Övrigt: För att påminnas och glädjas åt Unionens 10 första år har vi sammanställt några milstolpar som lett till vår framgång och de utmaningar vi haft i en jubileumsbok. Ladda ner boken här eller beställ i vår webbshop.
Övrigt: Allt fler behöver en CV på engelska. Här hittar du två mallar för hur ett engelskt cv kan se ut.
Övrigt: En guide med enkelt språk om arbetsmarknaden och hur arbetslivet i Sverige fungerar.
Rapport: Efter en lång följd av år med svag global tillväxt skedde under 2017 en förhållandevis
stark och synkroniserad konjunkturuppgång i nästan hela världen. 2018 har
konjunkturuppgången fortsatt, men i något lägre takt och bilden har blivit mer splittrad.
Tillväxtförväntningarna för i år och nästa år har skruvats ner något, men ligger fortsatt
på en relativt god nivå
Broschyr: Kunskap skapar trygghet och ger kraft! Här kan du ladda ner din kursfolder med alla kurser 2019.
Broschyr: Kunskap skapar trygghet och ger kraft! Här ser du alla kurser för dig som är förtroendevald i Unionen Stockholm.
Övrigt: Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att mänskliga och fackliga rättigheter respekteras på hela jordklotet. Vi vill att företag ska se värdet av att tillåta fria fackförbund. Vi vill att företagen ska föra dialog med de anställda.
Övrigt: Här finns handlingar från Unionens förbundsråd 2018.
Övrigt: Läs vad som gäller om om en medlem eller förtroendevald upplever sig trakasserad vid en sammankomst som Unionen arrangerar.
Övrigt: Ett utvecklingssamtal bör avslutas med att ni tillsammans gör en individuell utvecklingsplan för medarbetaren och en överenskommelse om hur ni ska följa upp planen. En sådan mall hittar du här
Övrigt: Den 30 – 31 maj 2016 var det extrakongress. Extrakongressen hanterade i huvudsak förslag till förändrade stadgar och förbundsrådet hanterade motioner och årsberättelse.
Kongressen 2015 hann inte med förslaget till förändring av stadgar. Den punkten bordlades och hanterades vid extrakongressen.
Övrigt: Den 11-15 oktober 2015 hölls Unionens tredje ordinarie kongress. Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar bland annat om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden. Kongressen 2015 behandlade och beslutade även om en reviderad version av arbetsmiljöpolitisk plattform och lönepolitisk plattform, valde förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt genomförde ett seminarium om integration i arbetslivet.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Broschyr: Här hittar du våra aktiviteter under första halvåret 2019
Broschyr: Kursutbud för förtroendevalda i region Norrbotten 2019
Övrigt: Kompetensutveckling för dig som är förtroendevald i Unionen Öst.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata lön i samband med Unionenveckan. Med fakta, tips, lönequiz, diskussionsfrågor och en film om hur ni kan vara med och tycka till inför nästa avtalsrörelse. Tar ca 30 minuter att gå igenom. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Unionens rese- och mötespolicy 14 dec 2018
Övrigt: Här kan du ladda ner infobladet med kurser för klubbens förtroendevalda i Unionen Bergslagen 2019!
Affisch: Utskriftsvänlig pdf att skriva ut i A4 eller A3 för marknadsföring av medlemsaktiviteten "Det är aldrig för sent att nybörja" med Karin Adelsköld 22 maj i Linköping.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: Unionens tre regioner i västra Sverige, Unionen SjuHall, Unionen Göteborg och Unionen Skaraborg/Väst, har gemensamt tagit fram ett regionalpolitiskt program. Programmet vänder sig framför allt till beslutsfattare på region samt kommunal nivå inom denna del av Sverige, men även till beslutsfattare på riks- och Europanivå.
Övrigt: ALS är en förkortning för Arbetsgruppering för Lönestatistik. I dokumentet hittar du instruktioner för hur du får fram en ALS-kod.