Blanketter och dokument

Sök bland rapporter, blanketter, broschyrer och liknande. Använd gärna sökinställningarna för att lättare hitta exempelvis våra rapporter.

Relaterade tjänster:

Beställ trycksaker (broschyrer, rapporter och liknande)
Beställ profilprodukter (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp)

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar
och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en återkommande undersökning där Unionens arbetsmiljöombud får frågor om hur de bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Med Arbetsmiljöbarometern vill vi sprida kunskap och skapa debatt för att vår politik ska bli verklighet.
Rapport: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
Rapport: I rapporten ”Jobbet alltid närvarande” presenteras resultaten av en undersökning om Unionens medlemmars tillgänglighet efter arbetstid och distansarbete.
Övrigt: Dokumentet är ett praktiskt underlag till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Unionens undersökning om julstressen 2013 visar att bara fyra av tio tjänstemän tar ledigt under julens två veckor och många är trots ledighet, tillgängliga för jobbet - något de helst skulle vilja slippa.
Övrigt: Ett dokument med exempel på hur en arbetsplats kan arbeta för att skydda tjänstemännens fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i
butiker. Målet är att skapa tryggare arbetsplatser inom handeln. Butiker kan gärna använda det här programmet i sitt arbetsmiljöarbete med säkerhetsfrågor.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i förbättring och förändring av kontorsmiljöer. Men även andra fackligt förtroendevalda, chefer och medarbetare har mycket att hämta. Broschyren behandlar såväl de fysiska som de psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön på kontor.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En broschyr för dig som är representant i ett Europeiskt företagsråd och tänkt som en introduktion i uppdraget.
Broschyr: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd.
Broschyr: En broschyr som ger en översikt av de möjligheter till inflytande som facket har i internationella företag.
Broschyr: Broschyr som beskriver hur internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna.
Rapport: Policy och handlingsplan gör skillnad för mångfald. Mångfaldsklimatet på de privatanställda tjänstemännens arbetsplatser är överlag öppet. Det visar en ny undersökning från Unionen. Undersökningen visar att mångfaldsarbetet är bättre på de arbetsplatser som tagit fram policy och handlingsplan.
Rapport: Unionens vobba-rapport 2018 visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar istället för att vabba.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2017 visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.