Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Här hittar du alla utbildningar för förtroendevalda region Norrbotten 2020
Broschyr: Kunskap skapar trygghet och ger kraft! Här ser du alla kurser för dig som är förtroendevald i Unionen Stockholm.
Rapport: Dämpad tillväxt efter goda år - Unionen om konjunkturen november 2019.
Rapport: Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk.
Broschyr: Boka in en föreläsning eller workshop - på jobbet. Ett specialutbud för dig som chefsmedlem i region Sydväst.
Övrigt: Information om nominering inför regionråd i Öst 2020
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata arbetsmiljö och balans i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Innehåller fakta, tips, filmer och diskussionsfrågor kring ett hållbart arbetsliv. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett arbetsmiljöquiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Här finns handlingar från Unionens förbundsråd 2018.
Övrigt: Läs vad som gäller om om en medlem eller förtroendevald upplever sig trakasserad vid en sammankomst som Unionen arrangerar.
Övrigt: Den 30 – 31 maj 2016 var det extrakongress. Extrakongressen hanterade i huvudsak förslag till förändrade stadgar och förbundsrådet hanterade motioner och årsberättelse.
Kongressen 2015 hann inte med förslaget till förändring av stadgar. Den punkten bordlades och hanterades vid extrakongressen.
Övrigt: Den 11-15 oktober 2015 hölls Unionens tredje ordinarie kongress. Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar bland annat om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden. Kongressen 2015 behandlade och beslutade även om en reviderad version av arbetsmiljöpolitisk plattform och lönepolitisk plattform, valde förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt genomförde ett seminarium om integration i arbetslivet.
Broschyr: Många av Unionens medlemmar arbetar i ett internationellt företag. Det är
kanske inget du tänker på till vardags, men du har gott om arbetskamrater runt om i världen. För dig som är fackligt aktiv gäller samma sak. Även om facket i de flesta länder är svagare än i Sverige så är facket sannolikt världens största sociala rörelse. Det betyder att du i väldigt många länder har en själsfrände som du kan kontakta för att diskutera gemensamma frågor som rör jobbet.
Broschyr: Respekten för alla människors lika värde och rättigheter löper som en röd tråd genom alla delar av Unionens verksamhet. För Unionen är det en självklarhet att en arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla. På inkluderande arbetsplatser behöver ingen känna sig begränsad eller utanför av rädsla för att mötas av fördomar eller förakt för att hen inte lever i enlighet med heteronormen.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Här får du praktisk handledning till gällande regelverk för arbetstidsfrågor. Vi har samlat viktig information och ger råd och vägledning inför förhandlingar.
Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom pension och försäkring.