Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Sortera efter

Rapport: Risks with Mixing Professional and Private Life in Work Tools.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Övrigt: Flyer som kortfattat beskriver hur Unionens inkomstförsäkringen fungerar.
Broschyr: En broschyr för dig som är representant i ett Europeiskt företagsråd och tänkt som en introduktion i uppdraget.
Broschyr: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd
Broschyr: Lagtext från Näringsdepartementet om europeiska företagsråd
Broschyr: Broschyren ger en översikt av de möjligheter till inflytande som facket har i internationella företag.
Broschyr: Broschyr som beskriver hur internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2017 visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: Den självklara respekten för människors lika värde och rättigheter är en prioriterad fråga för Unionen och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för ett jämställt och inkluderande arbetsliv.
Broschyr: Det finns en hel del saker som kan vara bra att tänka på före och under föräldra­ledigheten och innan det är dags att komma tillbaka till jobbet. Här är lite råd och tips som vi tror att du kan ha nytta av.
Övrigt: Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.
Övrigt: Här kan du hämta bilder på Unionens företrädare. Fotografens namn ska alltid ska anges vid publicering. Hör av dig till Unionens presstjänst på 08-504 151 00 om du söker andra pressbilder.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Rapport: Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon. Rapporten visar även att andelen tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med stigande ålder.
Broschyr: Informationsmaterial tänkt som stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i hur man kan arbeta med frågorna.
Övrigt: Unionen har cirka 1000 medarbetare fördelade på åtta nationella enheter och 18 regioner spridda över hela landet.
Rapport: Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
Broschyr: In this brochure you find advice and tips that you can use at pay reviews.
Rapport: En rapport om förutsättningar för Smålands näringsliv med avseende på kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, bostäder och energi. I rapporten redovisas även de utmaningar respektive småländskt län står inför.
Broschyr: Den här broschyren hjälper dig att förbereda dig inför lönesamtal.
Rapport: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker. De frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.
Blankett: För dig som vill betala medlemsavgiften via autogiro.
Blankett: Underlätta arbetet med klubbstyrelsemötet genom att ladda ner mallar för dagordning och protokoll.
Övrigt: Här kan du ladda ned dagordning för arbetsplatsmöte vid omval eller nyval av arbetsmiljöombud.
Övrigt: Underlätta arbetet med medlemsmötets protokoll genom att ladda ner den här ifyllningsbara mallen.