Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som till exempel rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf. För att komma till webbshoppen behöver du logga in.

Sortera efter

Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Det fackliga löftet formar framtiden – en gemensam färdriktning i en föränderlig värld.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Övrigt: En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.
Övrigt: Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.
Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i butiker. Butiker kan gärna använda det här programmet.
Broschyr: Innehåller punkter och exempel på handlingsplan för valberedningen i en region.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i att förbättra och förändra kontorsmiljöer.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Övrigt: Här hittar du som är arbetsplatsombud instruktioner och mallar att använda när du kallar till medlemsmöten för att välja ombud till regionrådet.
Broschyr: Det finns en hel del saker som kan vara bra att tänka på före och under föräldra­ledigheten och innan det är dags att komma tillbaka till jobbet. Här är lite råd och tips som vi tror att du kan ha nytta av.
Övrigt: Underlag som utvecklar och förtydligar stycken i Unionens stadgar.
Övrigt: Ladda ned mallar för personligt brev. Brevet förklarar varför du vill jobba hos den just den här arbetsgivaren och varför du vill ha just den här tjänsten.
Övrigt: Ladda ned Unionens CV-mallar. Vilken mall passar dig bäst? Du tjänar på att funderar på vad du vill uppnå med ditt CV innan du väljer format och mall.
Övrigt: Här kan du ladda hem Unionens logotyp för olika användningsområden. Här finns också en färgkarta över Unionens profilfärger.
Övrigt: En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas.
Broschyr: Information folders about Unionen in English, French, German, Spanish, Chinese, Arabic, Finnish, Yiddish, Meänkieli, Romany and Northern Sami.
Övrigt: I broschyren får du fördjupad information kring vad du bör tänka på om du tar anställning som chef och ska skriva ett anställningsavtal med din arbetsgivare.
Övrigt: I broschyren finns fördjupad information om ditt uppdrag som vd, bland gällande ditt ansvar och vilka rättigheter du har när det gäller anställning, semester med mera.
Övrigt: Mappen innehåller (Så lyckas du som chef, Vi är Sveriges största fackförbund för chefer och Executive)