Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Rapport: Hushållen fortsätter att vara draglok i svensk ekonomi, men även stigande nettoexport, ökad offentlig konsumtion och stigande investeringar i näringslivet bidrar till en uppgång. Den starka tillväxten i Sverige fortsätter nästa år och får draghjälp av Europas återhämtning. Det visar Unionens nya konjunkturprognos. BNP väntas öka med 3,1 procent 2015 och 3,2 procent 2016.
Rapport: Egenföretagarna är viktiga för tillväxten och jobben, men alltför ofta osynliga. Det visar denna sammanfattning av rapporten Vem är egenföretagaren 2016 av Unionens chefsekonom Lars Jagrén.
Rapport: I denna nya rapport har Unionen undersökt vem egenföretagaren är 2016, hur företagen ser ut, vilken konjunkturbedömning egenföretagarna gör samt hur många som funderat på att anställa en medarbetare.
Övrigt: Informationsblad som grafiskt visar hur semesterår och intjänandeår hänger ihop och påverkar antal betalda semesterdagar.
Rapport: Tre av fyra företag erbjuder någon form av praktik, sommarjobb eller examensarbete till studenter. Industrin gör det oftare än tjänstesektorn, och ingenjörsstudenter är mest attraktiva för arbetsgivarna. Det är främst större företag som tar tillvara studenters och nyutexaminerades kompetens medan de mindre förtagen halkar efter. Det visar Unionens nya undersökning som kartlägger studenters väg till jobb.
Broschyr: I den här broschyren kan du ta del av stadgarna som styr verksamheten inom Unionen.
Blankett: Kalkyl som du som förtroendevald kan använda vid lönerevision
Broschyr: Ett stödmaterial för löneprocessen på avtalsområde Medieföretagen - Unionen (fd Mia-Sif).
Övrigt: Ladda ned Unionens guide så får du veta hur du går tillväga för att bygga en riktigt bra Linkedin-profil som både marknadsför dig och bygger ett stort professionellt nätverk på Linkedin.
Rapport: Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet egenföretagare i Sverige med drygt
10 000. De är viktiga för tillväxten, innovationerna och konkurrensen, men
också för att landsbygden ska kunna leva.

Ingen av de tio kommuner som återfinns i topp är en storstads- eller en storstadsnära kommun. Istället är det
lands-/glesbygds- och/eller turisttunga kommuner med relativt få kommuninvånare
som dominerar i toppen.

Rapporten bygger på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik med data från 2015 och uppdaterat i mars 2017.
Rapport: Unionen genomförde i juni 2017 en undersökning i sin Snabbpanel i syfte att kartlägga utvecklingen i företagen under de senaste fem åren och planerna för de närmaste fem åren gällande automatisering.
Övrigt: Denna rapport (SFCR) beskriver Unionen Medlemsförsäkring AB:s solvens och finansiella ställning. Rapporten syftar till att ge en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning.
Rapport: Majoriteten av pressfolket lägger mellan 30-70 procent av sin arbetstid på att skriva olika dokument enligt en färsk undersökning från Novus. Många av dem är sannolikt i Almedalen denna vecka. Ändå känner drygt fyra av tio av dem inte till att en robot skulle kunna utföra dessa uppgifter redan i dag.
Övrigt: Ett samförståndsavtal tecknat mellan Unionen, Systembolaget och den internationella fackliga federationen för anställda i livsmedel- och dryckesindustrin (IUF) den 24 augusti 2017. Syftet är att förbättra arbetsvillkoren hos de alkoholproducenter som levererar till Systembolaget.
Blankett: Exempel på intyg från trafikskola för ansökan om Unionens studiestöd
Blankett: Blankett för komplettering till din ansökan om Unionens studiestöd.
Blankett: Blankett för komplettering till din ansökan om Unionens litteraturstipendium.
Blankett: Form for supplementary specification to application for study grant
Blankett: An example of a certificate from a driving school when applying for a Unionen study grant
Broschyr: Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet.
Övrigt: En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas.
Övrigt: Här kan du ladda hem Unionens logotyp för olika användningsområden. Här finns också en färgkarta över Unionens profilfärger.
Övrigt: Ladda ned Unionens CV-mallar. Vilken mall passar dig bäst? Du tjänar på att funderar på vad du vill uppnå med ditt CV innan du väljer format och mall.
Övrigt: Ladda ned mallar för personligt brev. Brevet förklarar varför du vill jobba hos den just den här arbetsgivaren och varför du vill ha just den här tjänsten.
Blankett: Här finns blanketterna reseräkning och ledighetsintyg. för dig som är förtroendevald.