Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Tidning: Hetluft distribuerar fyra digitala nyhetsbrev och två magasin per år. I dessa kan du läsa om hur andra förtroendevalda arbetar och deras bästa tips. Om vad som händer i avtalsrörelsen och vilka dom senaste kurserna är. Nya medlemsförmåner och mycket mer.

Det är fritt fram att dela artiklar och material till kollegor.

Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata arbetsmiljö och balans i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Innehåller fakta, tips, filmer och diskussionsfrågor kring ett hållbart arbetsliv. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett arbetsmiljöquiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Övrigt: Här finns underlag och handlingar till Unionens kongress.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad Unionen står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer som du hittar nedan. Unionen har också ett antal riktlinjer som på nästa nivå tydliggör och beskriver mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Broschyr: Respekten för alla människors lika värde och rättigheter löper som en röd tråd genom alla delar av Unionens verksamhet. För Unionen är det en självklarhet att en arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla. På inkluderande arbetsplatser behöver ingen känna sig begränsad eller utanför av rädsla för att mötas av fördomar eller förakt för att hen inte lever i enlighet med heteronormen.
Broschyr: Många av Unionens medlemmar arbetar i ett internationellt företag. Det är
kanske inget du tänker på till vardags, men du har gott om arbetskamrater runt om i världen. För dig som är fackligt aktiv gäller samma sak. Även om facket i de flesta länder är svagare än i Sverige så är facket sannolikt världens största sociala rörelse. Det betyder att du i väldigt många länder har en själsfrände som du kan kontakta för att diskutera gemensamma frågor som rör jobbet.
Övrigt: Här hittar du inbjudan och regionrådshandlingar från Unionens regioner.

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Affisch: Affisch att använda för marknadsföring av höstens medlemsaktivitet "Människan & tekniken". Skriv ut i A4 eller A3.
Övrigt: Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Här kan du hämta bilder på Unionens företrädare samt Unionens logotyper. Fotografens namn ska alltid ska anges vid publicering. Hör av dig till Unionens presstjänst på 08-504 151 00 om du söker andra pressbilder.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.