Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Övrigt: Här hittar du mallar för dagordning och protokoll som ni kan använda när ni ska bilda klubb.
Broschyr: Respekten för alla människors lika värde och rättigheter löper som en röd tråd genom alla delar av Unionens verksamhet. För Unionen är det en självklarhet att en arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla. På inkluderande arbetsplatser behöver ingen känna sig begränsad eller utanför av rädsla för att mötas av fördomar eller förakt för att hen inte lever i enlighet med heteronormen.
Broschyr: Många av Unionens medlemmar arbetar i ett internationellt företag. Det är
kanske inget du tänker på till vardags, men du har gott om arbetskamrater runt om i världen. För dig som är fackligt aktiv gäller samma sak. Även om facket i de flesta länder är svagare än i Sverige så är facket sannolikt världens största sociala rörelse. Det betyder att du i väldigt många länder har en själsfrände som du kan kontakta för att diskutera gemensamma frågor som rör jobbet.
Övrigt: Information om och handlingar till regionrådet i Öst 2020.
Blankett: För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.
Broschyr: Boka in en föreläsning eller workshop - på jobbet. Ett specialutbud för dig som chefsmedlem i region Sydväst.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad Unionen står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer som du hittar nedan. Unionen har också ett antal riktlinjer som på nästa nivå tydliggör och beskriver mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Tidning: Hetluft distribuerar fem digitala nyhetsbrev och ett magasin per år. I dessa kan du läsa om hur andra förtroendevalda arbetar och deras bästa tips. Om vad som händer i avtalsrörelsen och vilka dom senaste kurserna är. Nya medlemsförmåner och mycket mer.

Det är fritt fram att dela artiklar och material till kollegor.

Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i CSR-arbetet på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata arbetsmiljö och balans i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Innehåller fakta, tips, filmer och diskussionsfrågor kring ett hållbart arbetsliv. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett arbetsmiljöquiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Övrigt: Samverkansgruppen för medlemmar i Unionen egenföretagares motioner till Unionens kongress i oktober 2019.
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: Dämpad tillväxt efter goda år - Unionen om konjunkturen november 2019.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En broschyr för dig som är representant i ett Europeiskt företagsråd och tänkt som en introduktion i uppdraget.
Broschyr: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd