Handlingsprogram och strategisk inriktning

Ledstjärnan för vår långsiktiga fackliga utvecklingsresa är vår vision: Tillsammans är vi den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

I en värld som förändras allt snabbare har vi ett antal fast förankrade byggstenar för att fortsätta sikta mot vår vision: En tydlig identitet och värdegrund, en levande facklig rörelse, vår strategiska inriktning och en hållbar ekonomi.

Vår strategiska inriktning

Unionens strategiska inriktning är förbundets långsiktiga kompassnål som visar rätt håll mot vår vision. Den innebär att vi genom organisering som ger inflytande och styrka, ett attraktivt medlemskap och ett aktivt påverkansarbete skapar förändring och utveckling. Vi sluter avtal i första hand, utvecklar medlemserbjudandet och påverkar beslutsfattare och företag. Tillsammans bildar dessa insatser en helhet. En strategisk inriktning.

Handlingsprogram

Vi har alltid ett bättre arbetsliv i fokus och vår prioritering 2024–2027 är att utveckla ett arbetsliv med:

  • fler jobb för framtidens arbetsliv
  • trygghet som ger kraft i utveckling och omställning
  • fler som mår bra på och av arbetet.

Vi behöver hela tiden utveckla vår kraft och styrka så att vi kan förbättra arbetslivet i den riktning vi vill. För att få bra resultat i våra tre prioriterade områden behöver vi därför samtidigt öka vår fackliga styrka och förstärka och försvara partsmodellen.

Antaget av kongressen 2023.