Unionens hållbarhetsarbete

Ett hållbart arbetsliv och Unionens arbete för att främja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Mörk man och kvinna med röd tröja tittar på dator

Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv

Unionen bedriver dagligen ett målmedvetet hållbarhetsarbete för att främja och säkerställa ett hållbart arbetsliv på svensk arbetsmarknad. Det är själva kärnan i vår verksamhet. Vi har som ambition att ständigt arbeta för ett bättre samhälle. Grunden i vårt arbete – att påverka arbetsmarknaden i en positiv riktning och att stötta och stärka individer i deras arbetsliv – är vårt främsta bidrag till en hållbar samhällsutveckling. 

Vi påverkar på samhällsnivå genom att driva opinion i frågor som rör svensk arbetsmarknad, tecknar kollektivavtal och tar ansvar för den svenska modellen . Som medlemsorganisation erbjuder vi långsiktig trygghet, kompetensutveckling och stöttning under alla delar av arbetslivet. I egenskap av arbetsgivare har vi också fokus på hållbarhet och att hela tiden förbättra förutsättningarna för att vi ska må bra på och av vårt arbete. Unionen vill också vara en ansvarsfull organisation och ta ansvar för vår egen påverkan på vår omvärld.

Unionens interna miljöarbete

Unionen är en stor organisation med verksamhet över hela landet. Vi påverkar därför miljön på en mängd sätt - företrädesvis negativa.

​​Vi flyger och åker bil. Vi använder teknisk utrustning. Vi städar våra lokaler med kemiska produkter, vi kyler våra lokaler på sommaren och värmer upp dem på vintern. I detta och mycket mer behöver vi som organisation ta ansvar för att fatta så kloka beslut som möjligt även för miljön. På längre sikt behöver vi minska vår negativa miljöpåverkan.

Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk MiljöbasMiljödiplomet innebär bland annat att vi har en aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts, att vi har en miljöpolicy, mål och handlingsplan och att vi har genomfört konkreta miljöförbättringar.

Förtroendevald - utveckla ert hållbarhetsarbete

Logga in för att få stöd och råd för att bidra till hållbart företagande på din arbetsplats. Du hittar information om lagar och riktlinjer, metodstöd, checklistor, kontaktpersoner samt ett analysverktyg du kan använda för att utvärdera hur hållbart ditt företag är.

Lär dig mer om hållbarhetsarbete

E-kursen "Klimatnyfiken" är framtagen av oberoende tankesmedjan Global Utmaning och vänder sig till dig som är nyfiken på klimatomställningen och vad du kan göra för att påverka. Kursen består av korta texter, filmer och interaktiva övningar. Den är kostnadsfri, digital och tar ungefär en timme att genomföra.

Unionens viktigaste hållbarhetsfrågor

Unionens viktigaste hållbarhetsfrågor

Genom att ställa frågor till intressenter både inom och utanför Unionen – ett slumpvist urval av förtroendevalda och samarbetspartners – har vi kommit fram till att det här är våra viktigaste hållbarhetsfrågor:

Unionen och de globala målen

Unionen och de globala målen

I vårt hållbarhetsarbete har vi bestämt vilka av de globala målen i FN:s Agenda 2030 vi ska prioritera.

Vi ska ta stort ansvar för att bidra till det mål som handlar om anständiga arbetsvillkor. Vi kan och ska också bidra till de viktiga globala mål som handlar om jämställdhet och minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt en minimering av vår egen klimat- och miljöpåverkan. Dessutom vill Unionen bidra till inkluderande samhällen med arbete för allas lika värde.

Unionen – en ansvarsfull organisation och hållbar arbetsgivare

Unionen - en ansvarsfull organisation och hållbar arbetsgivare

Medarbetare på Unionen har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara sig själva – och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Vi utgår alltid från de interna ledorden omtanke, professionalism och utveckling. Schysta villkor och friska samt nöjda medarbetare är en självklarhet för oss.

Info icon Shape info icon

Inköp och upphandlingar

I samband med inköp och upphandlingar ställer Unionen i möjligaste mån krav på:

  • Kollektivavtal hos leverantörer och underleverantörer
  • Miljömärkning
  • Rättvisemärkning

Unionens arbete på internationell arena

Samarbeten med hållbarhetsaktörer och nätverk

Samarbeten med hållbarhetsaktörer och nätverk

Fördjupa dina kunskaper

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg