Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Detta betyder visionen

Medlemmarna i Unionen har valt att peka ut den långsiktiga färdriktningen för förbundet och formulerat det i form av en viktig och tydlig vision:

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Meningen med visionsmeningen

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens manifest

Vårt förbättringsmanifest "Allt kan bli bättre" handlar till stora delar om att vara lösningsinriktad snarare än problemfokuserad.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?