Arbetsmiljöpolitisk plattform

Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.

Vi ska ha en bra fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, där risker och brister hanteras och förebyggs samt friskfaktorer förstärks. Nyckeln till framgång är att arbetsmiljöarbetet sker systematiskt i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare genom sina ombud . Även den enskilde arbetstagarens medverkan i arbetsmiljöarbetet är viktig för att forma en inte bara sund och säker, utan också god arbetsmiljö i dagens och framtidens arbetsliv.

Arbetsmiljöpolitisk plattform. Antagen av kongressen 2023.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg