Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp

För vem Arbetsmiljöombud, Huvudarbetsmiljöombud
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 1 termin, 25 procent av heltidsstudier
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

En specialdesignad högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi där dina praktiska kunskaper och erfarenheter får möta teorier och vetenskap för att sedan omvandlas till ny praxis.

På kursen studerar vi arbetsmiljöfrågor på olika nivåer, från individ till organisation och även på samhällsnivå. Du får bland annat utveckla dina praktiska färdigheter och öva dig i att räkna på vinsterna med förebyggande arbetsmiljöarbete och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Under kursen presenterar vi megatrender som har konsekvenser för arbetsmiljöfrågor. Vi kommer till exempel titta på vilken koppling det finns mellan planetens ekologiska utmaningar och arbetsmiljö, hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön och om demografiska förändringar som påverkar arbetslivet.

Kursens upplägg

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier och består av ett antal seminarier, både på plats och digitalt. Innan seminarierna behöver du läsa den utvalda litteraturen och eventuellt komplettera förberedelser till examinationsuppgifter.

Examinationerna redovisas under seminarierna och ska i ett fall lämnas in i förväg.

Du lär dig

 • Vilka huvudsakliga faktorer på samhälls-, organisations- och individnivå som påverkar arbetsmiljön
 • Relevanta teorier, metoder och information i arbetsmiljöarbetet på organisations- och arbetsplatsnivå
 • Tillämpa ramverket för praktiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga lagar och regler samt ansvar och roller. 

För vem?

För dig som är huvudarbetsmiljöombud eller arbetsmiljöombud med lång erfarenhet.

Förkunskaper

Bättre arbetsmiljö (BAM), Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  25 oktober
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg