Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp

Målgrupp Arbetsmiljöombud
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Fristående universitetskurs med fokus på grundläggande teorier, begrepp och sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Du får en fördjupning inom forskning som hjälper dig att tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss. I fokus står den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för fysiska arbetsmiljöfrågor.

Ur innehållet

Arbetsmiljö i nya tider syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet med arbetsmiljöfrågor. I kursen ges även en introduktion i samhällsvetenskaplig teoribildning av relevans för arbetsmiljön. Delmomenten syftar till att bidra till ökad förståelse av relationen mellan arbetsmiljösystemet och megatrender som påverkar arbetsliv och arbetsmiljö. De olika momenten syftar även till att ge deltagarna praktisk kunskap i hur man kan analysera arbetsmiljöproblem och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Under kursen arbetar du med praktiska övningar och exempel som utgår från dina egna erfarenheter. Du skriver också ett mindre arbete där du analyserar erfarenheterna med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO och Karlstad Universitet. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

För vem?

För dig som är arbetsmiljöombud.

Förkunskaper

Grundkurs i arbetsmiljö (BAM) och erfarenhet från rollen som arbetsmiljöombud.

Kurstillfällen

  • Datum
  • Längd
  • Plats
  • Kommentar
  • Anmälan
  • Datum 21 september 2021
    • Längd 6 dagar
    • Plats E-kurs

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg