Arbetslivets juridik 15 hp

Målgrupp Klubbordförande, Vice klubbordförande
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt med genomgång av reglerna för den individuella och den kollektiva arbetsrätten. Kursen vänder sig i första hand till dig som är klubbordförande och ger dig både redskap och kunskaper för att bättre kunna företräda förbundets medlemmar i det moderna arbetslivet.

Studierna genomförs genom seminarier på Bergendal. Däremellan läser du kurslitteratur och deltar i distansseminarier.

Kursen examineras genom två stycken hemtentamina samt inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande delen examineras genom aktiv närvaro vid det avslutande internatet. Efter genomförd kurs ges ett slutbetyg. För att få ett slutbetyg krävs att samtliga examinationsuppgifter har fullgjorts. Betygsättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala från A-F. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO Facklig akademi och Stockholms universitet.

Ur innehållet

 • Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt
 • Individuell arbetsrätt
 • Arbetsrättslig kommunikation

Kursen genomförs i tre delar. Genomgående kommer EU- och annan europarätts påverkan på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att belysas med konkreta exempel

Förkunskaper

Unionens grund- och fortsättningskurser eller kunna visa på motsvarande kunskap.

Vi har många sökande till kursen och vill därför att du motiverar din ansökan.

Det här är en nationell kurs vilket innebär att vi tar emot anmälningar från alla regioner.

Kurstillfällen

 • Datum
 • Varaktighet
 • Plats
 • Kommentar
 • Anmälan
 • Datum 28 augusti 2019
  • Varaktighet 8 dagar
  • Plats Stockholm

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?