Arbetslivets juridik 15 hp

För vem Klubbordförande, Vice klubbordförande
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 2 terminer, 25 procent av heltidsstudier
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

En högskolekurs i samarbete med TCO Fackliga akademi och i nära samverkan med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Kursen ger dig ökade kunskaper i både kollektiv och individuell arbetsrätt. Du får också en introduktion i juridik som metod så att du har verktyg som är relevanta även när lagar förändrats.

Kursens upplägg

Fyra internat på Bergendal i Sollentuna och ett digitalt halvdagsseminarium. Mellan träffarna genomför du egna studier och totalt åtta skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen består av tre delar. 

Del 1: Juridisk metod och kollektiv arbetsrätt omfattar frågor relaterade till juridisk metod, den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och kollektiv arbetsrätt. Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän, medbestämmande.

Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester.

Del 3: Arbetsrättslig kommunikation berör frågor om kommunikation av arbetsrättsliga frågor och olika aktörers roll i tvister samt hur skilda intressenter bidrar till rättsbildning i arbetsrätt.

Genomgående kommer EU- och annan europarätts påverkan på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare att belysas med konkreta exempel. Under träffarna blandas föreläsningar och olika former av grupparbeten dels utifrån fiktiva scenarier dels utifrån exempel som du som deltagare tagit med sig.

Kursen examineras genom två hemtentamina samt inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter. Den avslutande delen examineras genom aktiv närvaro vid det avslutande internatet. Efter genomförd kurs ges ett slutbetyg. 

Du lär dig

 • Allmän och speciell kunskap om svensk arbetsrätt och hur den reglerar arbetsmarknaden
 • Hur olika aktörer påverkar regleringen
 • Identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna
 • Den svenska modellens olika delar och hur kollektivavtal och lagstiftning (nationell och EU-rätt) sammantaget reglerar arbetsmarknaden
 • Hur du kan förklara arbetsrättsliga problem för utomstående såväl för personer kunniga i arbetsrätt

För vem?

För dig som är klubbordförande eller vice klubbordförande.

Förkunskaper

Facklig grundkurs för förtroendevalda, Omorganisation i praktiken, Aktivt lönearbete, Lönekartläggning.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  23 augusti
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   16 maj
 • Anmälan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg