Bättre arbetsmiljö (BAM)

För vem Arbetsmiljöombud, Chef
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 3 dagar
Kostnad medlem 6.350 SEK
Kostnad icke-medlem (chef) 7.350 SEK
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när chefer, arbetsmiljöombud och övriga anställda gör det tillsammans. Du lär dig ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Vi ser gärna att chef och arbetsmiljöombud går kursen tillsammans. Det är ett bra sätt att börja samverka och att lyfta arbetsmiljöfrågorna till att bli en naturlig del av verksamheten.

Kostnaden betalas av din arbetsgivare

Enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 § 4 om rätt till utbildning för skyddsombud ska din arbetsgivare bekosta kursen. Om din arbetsplats inte omfattas av kollektivavtal är det arbetsmiljölagens regler om ledighet som gäller.

Om du är chef och går en arbetsmiljöutbildning kan din arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd via afa-försäkring (gäller till och med 30 juni 2024).

Du lär dig

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor
 • Roller i arbetsmiljöarbetet
 • Lagar och regler
 • Undersöka och förebygga risker i arbetsmiljön
 • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • Var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

För vem?

För dig som är arbetsmiljöombud eller chefsmedlem i Unionen. Om du är chef och deltar tillsammans med ditt arbetsmiljöombud behöver du inte vara medlem i Unionen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  11 juni
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   14 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  13 augusti
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   16 juli
 • Anmälan
 • Startdatum
  13 augusti
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   16 juli
 • Anmälan
 • Startdatum
  20 augusti
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   23 juli
 • Anmälan
 • Startdatum
  20 augusti
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   8 juli
 • Anmälan
 • Startdatum
  3 september
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   6 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  3 september
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   6 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  3 september
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   6 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  11 september
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   7 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  24 september
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  24 september
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  24 september
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  1 oktober
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  15 oktober
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   17 september
 • Anmälan
 • Startdatum
  15 oktober
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   17 september
 • Anmälan
 • Startdatum
  23 oktober
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   25 september
 • Anmälan
 • Startdatum
  5 november
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   8 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  5 november
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   8 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  12 november
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   8 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  26 november
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   29 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  26 november
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   29 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  26 november
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   29 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  4 december
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   30 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  17 december
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   19 november
 • Anmälan
 • Startdatum
  17 december
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   19 november
 • Anmälan
 • Startdatum
  17 december
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   19 november
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg