Bättre arbetsmiljö (BAM)

För vem Arbetsmiljöombud, Chef
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 3 dagar
Kostnad medlem 5.100 SEK
Kostnad icke-medlem (chef) 6.100 SEK
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. 

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när chefer, arbetsmiljöombud och övriga anställda gör det tillsammans. Du lär dig ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Vi ser gärna att chef och arbetsmiljöombud går kursen tillsammans. Det är ett bra sätt att börja samverka och att lyfta arbetsmiljöfrågorna till att bli en naturlig del av verksamheten.

Kostnaden betalas av din arbetsgivare

Enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 § 4 om rätt till utbildning för skyddsombud ska din arbetsgivare bekosta kursen. Om din arbetsplats inte omfattas av kollektivavtal är det arbetsmiljölagens regler om ledighet som gäller.

Om du är chef och går en arbetsmiljöutbildning under 2023 kan din arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd via afa-försäkring.

Du lär dig

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor
 • Roller i arbetsmiljöarbetet
 • Lagar och regler
 • Undersöka och förebygga risker i arbetsmiljön
 • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • Var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

För vem?

För dig som är arbetsmiljöombud eller chefsmedlem i Unionen. Om du är chef och deltar tillsammans med ditt arbetsmiljöombud behöver du inte vara medlem i Unionen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  7 juni
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   9 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  7 juni
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   9 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  5 september
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   8 augusti
  • Ingen reservlista
 • Anmälan
 • Startdatum
  13 september
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   13 september
  • Ingen reservlista
 • Anmälan
 • Startdatum
  27 september
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  27 september
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   27 augusti
  • Ingen reservlista
 • Anmälan
 • Startdatum
  17 oktober
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   18 september
 • Anmälan
 • Startdatum
  24 oktober
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   24 september
 • Anmälan
 • Startdatum
  1 november
 • Plats
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   3 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  9 november
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   11 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  29 november
 • Plats
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   29 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  29 november
 • Plats
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   31 oktober
  • Ingen reservlista
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg