Omorganisation i praktiken

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp Kurs
Omfattning 18 tim under 5 veckor
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Denna fortsättningskurs blandar självstudier med tre kursledarledda träffar. Du kan välja att gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för de olika stegen i en omorganisation och hur du kan agera i din roll som förtroendevald. Vi går igenom förhandlingsprocessen steg för steg, hur du bäst kan representera medlemmarna på din arbetsplats och tränar på att förhandla omorganisation.

Kunskap ger trygghet i förhandlingsprocessen

Du får tips och råd från både experter och förtroendevalda med lång erfarenhet av omorganisationer. Du får också träffa andra kursdeltagare för att utbyta erfarenheter. När du har koll på förhandlingsprocessen har du större möjligheter att bidra till en korrekt genomförd omorganisation.

Gå kursen helt digitalt eller avsluta med att ses ”på riktigt”

Kursen pågår under en 5-veckorsperiod och består av tre kursledarledda träffar i kombination med självstudier som du förväntas genomföra mellan träffarna.

 • Välj att gå kursen helt digitalt genom att anmäla dig till ett tillfälle "Online". Kursen består då av tre webbseminarier som tar 1, 3 respektive 7 timmar. Självstudierna tar cirka 7 timmar. 
 • Välja att gå kursen blandat genom att anmäla dig till ett tillfälle som är "Online" plus en ort. Kursen består då av två webbseminarium på 1 respektive 3 timmar och en träff på plats som tar totalt 7 timmar inklusive lunch. Självstudierna tar cirka 7 timmar. 

För att bli godkänd på kursen behöver du ha slutfört samtliga delar när kursperioden är slut.

Du lär dig

 • Roller och ansvar vid en omorganisation
 • Förstå och tillämpa lagar och avtal som styr en omorganisation
 • Analysera och värdera arbetsgivarens förslag på omorganisation
 • Förhandlingsteknik för att på bästa sätt kunna företräda medlemmarna
 • Hur du kan stötta medlemmarna och fånga upp deras synpunkter
 • Var du hittar information och stöd

För vem?

För dig som är förtroendevald i en klubbstyrelse eller arbetsplatsombud med förhandlingsmandat.

Förkunskaper

Facklig grundkurs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  30 maj
 • Plats
  Online
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   23 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  30 maj
 • Plats
  Online
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   16 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  30 maj
 • Plats
  Online
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   23 maj
 • Anmälan
 • Startdatum
  21 augusti
 • Plats
  Online
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   7 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  21 augusti
 • Plats
  Online
  Stockholm
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   7 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  21 augusti
 • Plats
  Online
  Göteborg
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   7 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  28 augusti
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   14 augusti
 • Anmälan
 • Startdatum
  16 oktober
 • Plats
  Online
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   2 oktober
 • Anmälan
 • Startdatum
  14 november
 • Plats
  Online
  Malmö
 • Information
  • Sista anmälningsdag
   31 oktober
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg