Uppsägning av personliga skäl

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Ca 1 timme
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden där medlemmar riskerar att bli, eller har blivit uppsagd av personliga skäl.

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar kring uppsägningar på grund av personliga skäl.

Du får under e-kursen en övergripande förklaring av förändringarna och vad det innebär för Unionens medlemmar. 

Du lär dig

 • Hur processen för uppsägning av personliga skäl och ogiltigförklarande av uppsägning ser ut, samt vilka kritiska tidsfrister som råder
 • Hur du i rollen som förtroendevald på ett bra sätt kan stötta medlemmen genom processen
 • Att tillämpa gällande anvisningar för hur man hanterar ärendet
 • Att analysera vart man är i processen när ärendet inkommer och bedöma vad som behöver göras
 • Vad man kan få hjälp med från Unionen för att säkerställa en rättssäker process
 • Att agera i ett akutläge för att stoppa en preskriptionstid

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg