Lika rättigheter och möjligheter: Diskrimineringslagen

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 1 timme
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan komplettera med kursledarledda webbseminarier.

De andra två e-kurserna i kurspaketet Lika rättigheter och möjligheter handlar om Mångfald och inkludering respektive Aktiva åtgärder. Unionen erbjuder webbseminarier på respektive tema en gång per halvår och du som genomfört e-kursen får automatiskt en inbjudan via mejl. 

Introduktion kring diskriminering och diskrimineringslagen

I e-kursen får du veta vilka diskrimineringsgrunderna är och hur normer hänger ihop med dem, vilka former av diskriminering som berörs i diskrimineringslagen och hur du kan känna igen dem. 

Du möter olika situationer där du får ta ställning till om det har förekommit diskriminering och du får förslag på hur du som förtroendevald kan möta medlemmar som utsätts för diskriminering. Du får också tips på vad du som förtroendevald kan tänka på när du driver diskrimineringsärenden.

Du lär dig

 • Hur diskrimineringslagen är uppbyggd och hur den används
 • Vilka diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen
 • Känna igen olika former av diskriminering
 • Hur du ska agera när någon blir diskriminerad på arbetsplatsen
 • Hur du ska agera om arbetsgivaren inte fullföljer sina skyldigheter

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg