Lika rättigheter och möjligheter: Diskrimineringslagen

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 1 tim
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg.

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och kompletteras under 2023 med frivilliga kursledarledda webbseminarier på olika teman. Övriga två e-kurser i kurspaketet handlar om mångfald och inkludering respektive aktiva åtgärder.

E-kursen ger dig en introduktion kring diskriminering och diskrimineringslagen. Du får veta vilka diskrimineringsgrunderna är och hur normer hänger ihop med dem, vilka former av diskriminering som berörs i diskrimineringslagen och hur du kan känna igen dem. 

Trygghet och stöd i uppdraget

Du möter olika situationer där du får ta ställning till om det har förekommit diskriminering och du får förslag på hur du som förtroendevald kan möta medlemmar som utsätts för diskriminering. Du får också tips på vad du som förtroendevald kan tänka på när du driver diskrimineringsärenden.

Du lär dig

 • Hur diskrimineringslagen är uppbyggd och hur den används
 • Vilka diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen
 • Känna igen olika former av diskriminering
 • Hur du ska agera när någon blir diskriminerad på arbetsplatsen
 • Hur du ska agera om arbetsgivaren inte fullföljer sina skyldigheter

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg