Lika rättigheter och möjligheter: Diskrimineringslagen

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 1 timme
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

E-kursen ger dig en introduktion kring diskriminering och diskrimineringslagen och är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter.

Du får veta vilka diskrimineringsgrunderna är och hur normer hänger ihop med dem, vilka former av diskriminering som berörs i diskrimineringslagen och hur du kan känna igen dem.

I e-kursen möter du olika situationer där du får ta ställning till om det har förekommit diskriminering och du får förslag på hur du som förtroendevald kan möta medlemmar som utsätts för diskriminering. Du får också tips på vad du som förtroendevald kan tänka på när du driver diskrimineringsärenden.

Du lär dig

 • Hur diskrimineringslagen är uppbyggd och hur den används
 • Vilka diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen
 • Känna igen olika former av diskriminering
 • Hur du ska agera när någon blir diskriminerad på arbetsplatsen
 • Hur du ska agera om arbetsgivaren inte fullföljer sina skyldigheter

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer om kurspaket: Lika rättigheter och möjligheter

Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och som du kan komplettera med frivilliga kursledarledda webbseminarier på olika teman.

Övriga två e-kurser handlar om mångfald och inkludering respektive aktiva åtgärder.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg