Lika rättigheter och möjligheter: Mångfald och inkludering

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 20 min
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen med bibehållen lön. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

E-kursen ger dig en introduktion kring området mångfald och inkludering och är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter.

E-kursen varvar fakta och information kring normer, mångfald och fördomar med övningar att göra tillsammans i klubbstyrelsen eller på arbetsplatsen. E-kursen ger dig en trygg plattform att stå på och konkreta saker att göra för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

Du lär dig

 • Känna till vad normer är och hur de kan påverka människors möjligheter på arbetsplatsen
 • Reflektera över vilka normer som genomsyrar den egna arbetsplatsen
 • Bli medveten om hur fördomar, stereotyper och bias kan påverka både dig i din roll som förtroendevald och det som sker i exempelvis rekryteringssituationer
 • Känna till Unionens definition av mångfald
 • Ta fram en egen handlingsplan med konkreta åtgärder för att arbeta för ökad mångfald och inkludering på den egna arbetsplatsen

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer om kurspaket: Lika rättigheter och möjligheter

Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan gå när det passar dig bäst och som du kan komplettera med frivilliga kursledarledda webbseminarier på olika teman.

Övriga två e-kurser handlar om diskriminering respektive aktiva åtgärder.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg