Risk för lönekapning vid ITP2 och och KTP2 från 60 års ålder

Om du har ITP2 eller KTP2 och skulle få stora löneökningar efter 60 års ålder, kan så kallad ”lönekapning” göra att du inte fullt ut får motsvarande förbättring av pensionen.

Lönekapning risk för ITP2 och KTP2

Om du får stora löneökningar efter 60 års ålder kan lönekapning leda till att du inte får motsvarande förbättring av pensionen. Även i andra situationer, som tillfällig nedgång i arbetstid eller vid löneväxling , kan reglerna för lönekapning få stora konsekvenser för din pension

Lönekapning när det är mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsåldern 65 år

Du som har den förmånsbestämda ITP2 eller KTP2 kan råka ut för lönekapning när det är mindre än fem år kvar till den ordinarie pensionsåldern 65 år. 

Det är speciella bestämmelser i avtalet som sätter en gräns för hur stora lönehöjningar som kan bli pensionsmedförande. Reglerna är till för att förhindra att en arbetsgivare med en sen lönehöjning ska kunna ordna högre pension utan att betala in motsvarande premie. 

Det spelar ingen roll att höjningen kan bero på förändringar i arbetstid, ny befattning eller att en förmån växlas mot högre lön. Konsekvensen av lönekapningen blir ändå att din  pensionsmedförande lön  för tjänstepension,  familjepension (länk till sidan om efterlevandeskydd) och ITPK (om du har ITP2) eller KTPK (om du har KTP2) kan vara lägre än din anmälda årslön. 

Särskilda situationer efter 60 med risk för konsekvenser för din pension

Reglerna om lönekapning kan innebära konsekvenser även i andra sammanhang än vid lönehöjningar i ordinarie lönerevision . Därför är det viktigt att tänka på risken för lönekapning om du planerar att till exempel gå ner i tid tillfälligt eller lösa av en förmån när du har fyllt 60.

Några exempel då lönekapning kan få stora konsekvenser och tips vad du kan göra:

  • Om du får lägre lön under en tid genom att du går ner tillfälligt i arbetstid för att sedan återgå till arbete på 100 procent. Går du ner tillfälligt under ett och samma kalenderår sker ingen lönekapning. Om du vet att du kommer att gå ner tillfälligt i arbetstid, prata med arbetsgivaren om att upprätthålla pensionsinbetalningarna till 100 procent även under den period du har gått ner i arbetstid.
  • Om du löser av en förmån, till exempel tjänstebil, mot högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa av förmåner innan du fyller 60.
  • Om du löser av övertidsersättning mot bland annat högre lön. För att få så hög pension som möjligt, behöver du lösa in övertidsersättningen innan du fyller 60.

Så fungerar reglerna för lönekapning

Lönekapningsreglerna baseras på hur mycket inkomstbasbeloppet förändras i procent och på antal återstående månader till 65-årsdagen. Om till exempel inkomstbasbeloppets procentuella höjning från föregående år är 3 procent och det återstår 55 månader till 65-årsdagen, kan du tillgodoräkna dig en maximal lönehöjning på 3,6 procent, att jämföra med 3 procent om det återstår 12 månader eller mindre.

Inkomstbasbeloppet har sedan det infördes 2001 ökat med i genomsnitt lite drygt 3 procent per år men variationerna är stora – från 0,39 procent 2010 till 6,04 procent året innan. Detta får stor påverkan på hur stor löneförhöjning du kan få med dig som pensionsmedförande under olika år.

Hos Avtalat finns tabell för maximal lönehöjning och räkneexempel som visar konsekvenser av lönekapning.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg