Tänk på det här om du vill löneväxla

Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en förmån från arbetsgivaren. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med en löneväxling. Det är därför viktigt att värdera förmånen innan du beslutar dig och att alltid skriva avtal om du löneväxlar.

Vad löneväxling är

Löneväxling innebär en särskild överenskommelse med din arbetsgivare

Löneväxling  innebär att du avstår en del av framtida löneutbetalningar eller kommande löneökning för att istället få en förmån från din arbetsgivare. Löneväxling kan vara något som arbetsgivaren erbjuder eller något som du själv har önskemål om. Det är arbetsgivaren som bestämmer om du får löneväxla och ni måste gemensamt komma överens om villkoren för löneväxlingen. Du kan löneväxla vid ett enstaka tillfälle eller löpande. Om du löneväxlar är det viktigt att du är överens med din arbetsgivare om att du ska kunna avveckla förmånen och växla tillbaka den mot lön igen.

Om din arbetsgivare erbjuder dig att löneväxla så har du rätt att tacka nej.

Om du löneväxlar är det viktigt att du dokumenterar överenskommelsen med din arbetsgivare i ett avtal.

Exempel på förmåner att löneväxla till

Exempel på förmåner som du kan löneväxla till är extra inbetalningar till din tjänstepension, förmånsbil (tillgång till tjänstebil för privat bruk) eller extra semesterdagar.

Väg fördelar och nackdelar innan du fattar beslut

Det kan finnas både för- och nackdelar med en  löneväxling  och du bör vara försiktig.
Vid en första anblick kan ett erbjudande om att få en förmån mot ett mindre avstående av lön verka intressant. Det betyder inte nödvändigtvis att det är ekonomiskt fördelaktigt. Det är mycket som kan påverka vilka faktiska effekter en löneväxling får i ett specifikt fall. Vad som gäller för dig beror helt på din situation.

Om du funderar på att löneväxla så är det viktigt att du noggrant beräknar värdet av förmånen du får och jämför det med både sänkningen av din lön och med de eventuella försämringar som det kan innebär för dig för din pension och andra lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar och ersättningar.

Det handlar om rent ekonomiska konsekvenser och om dina behov nu och i framtiden. Om du löneväxlar bör du också vara säker på att du inte behöver den lön du avstår.

Värdera alla konsekvenser och tänk efter innan du fattar beslut om att löneväxla.

Inte fördelaktigt om lönen efter löneväxling är lägre än brytpunkt

Den generella rekommendationen är att du bara bör löneväxla genom bruttolöneavdrag om din sänkta bruttolön inte påverkar dina förmåner, ersättningar och försäkringar. 

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp 2024: 
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor 

 

Brytpunkt för att tjäna in allmän pension: årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp 
= 614 934 kronor per år 
(51 245 kronor per månad) 


Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten. 

Om din lön efter löneväxlingen är lägre än 8,07 inkomstbasbelopp per år kommer du att tjäna in mindre allmän pension än tidigare och du förlorar därmed pengar istället. 

Om du löneväxlar måste du själv bevaka att lönen efter löneväxlingen inte understiger den här nivån när inkomstbasbeloppet förändras vid varje årsskifte.

Löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar

Löneväxling får alltså inte bara konsekvenser genom sänkt lön. Utöver din allmänna pension kan det till exempel påverka ersättningsnivån på din sjukpenning och föräldrapenning men kan även påverka din sjuklön, sjukpension och tjänstepension.

Hur stor påverkan det blir beror på:

 • Om din inkomst över- eller understiger taket för den ersättningsgrundande inkomsten (det vill säga hur din lön efter löneväxlingen ligger i förhållande till inkomsttaken för olika försäkringar/ersättningar).
 • Om förmånen är skattepliktig eller inte (effekterna kan bli olika vid skattefria eller skattepliktiga förmåner).

Den ersättningsgrundande inkomsten du har för a-kasseersättning ändras vid löneväxling , vilket innebär att även eventuell ersättning från inkomstförsäkringen påverkas.

Påverkar fler delar om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Om du omfattas av kollektivavtal så påverkas alltid din tjänstepension av en bruttolönesänkning. Du kan förhindra att den påverkas genom att komma överens med din arbetsgivare om att denne fortsätter att anmäla in din  bruttolön  före löneväxlingen som  pensionsmedförande lön .

Bruttolönen ligger till grund för både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och ersättningar, vilket innebär att en bruttolönesänkning påverkar andra ersättningar som du har rätt till.

Kan få stor påverkan om du blir långvarigt sjuk
Om du omfattas av kollektivavtal och blir långvarigt sjuk så kan en löneväxling ha stor påverkan på nivån på den sjukpension som du får från  ITP . Det gäller framför allt om det rör sig om större bruttolöneavdrag.

Tänk på det här om du löneväxlar till extra tjänstepension

 • Om du löneväxlar till extra tjänstepensionssparande, se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en liten extra del till din pensionspremie. Det rör sig om cirka 5–6 procent. Det betyder att för varje 100 kronor du avstår av din lön bör pensionspremien för dig vara cirka 105–106 kronor.
 • Om du omfattas av kollektivavtal , låt löneavståendet gå till din befintliga ITPK eller ITP1-försäkring. Då får du pengarna inbetalda till det upphandlade pensionsbolag du redan valt och får också de låga avgifterna som förhandlats fram.
 • Om du omfattas av kollektivavtal och är så kallad ”tiotaggare” bör du lägga din löneväxling till ITPK (om du inte har övergått till ITP1). Har du lagt in ITPK-premien till din alternativa pensionslösning ("tiotaggarlösning") kan du be arbetsgivaren att lägga tillbaka premien till din ITPK-försäkring. Då blir den aktiverad igen och du kan därefter låta löneväxlingen gå dit.

Exempel med för- och nackdelar med löneväxling

Exempel på situation:

Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal och du löneväxlar som ett alternativ till eget privat pensionssparande. Då avstår du en del av lönen till kompletterande pensionsavsättning inom den kollektivavtalade tjänstepensionen. Lönen sjunker med samma belopp och du får därmed ut mindre pengar i lön efter skatt.

Fördelar i löneväxlingsexemplet

 • Inom den kollektivavtalade tjänstepensionen får du alltid låga avgifter. Du gör därmed din pensionsinsättning i ett förmånligt system.
 • Möjligheten att sluta arbeta tidigare kan öka i och med att du får en förstärkt pension genom den fördelaktiga avsättningen.
 • Att avstå lön till extra pensionsinbetalning kan eventuellt, genom olika skattesatser, ge högre insättning till pensionen än vad det skulle blivit om du betalat själv från din utbetalade lön.

Nackdelar i löneväxlingsexemplet

Den lön som du växlar bort sänker din sjuk- och pensionsgrundande inkomst, men även din ersättningsgrundande inkomst för eventuell a-kasseersättning. Det betyder att vissa ersättningar blir lägre både på sikt och i nutid.

 • Inom kollektivavtalad tjänstepension låser du pengarna till åtminstone 55 års ålder.
 • ITP :s sjukpension, som du får vid eventuell långvarig sjukdom, blir lägre.
 • Om du efter löneväxlingen tjänar under inkomsttaket för respektive förmån, blir sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning lägre.
 • Under vissa förutsättningar kan även den allmänna pensionen bli lägre.
 • Om du blir arbetssökande, så kan eventuell ersättning från inkomstförsäkringen bli lägre om du löneväxlar.

Ta hjälp av konkreta beräkningsexempel

Ta hjälp av tre olika beräkningsexempel för att se hur effekterna av löneväxling kan bli.

 1. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak
 2. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattepliktig förmån vid lön över inkomsttak
 3. Beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar

Skriv alltid avtal om du löneväxlar

Om du löneväxlar - skriv alltid ett avtal med din arbetsgivare om vad ni kommit överens om. Bruttolöneavdrag innebär en sänkning av din bruttolön och det är viktigt att den löneväxling som sker dokumenteras i avtal. Det är särskilt viktigt om du senare vill avveckla förmånen. Då behöver ni inte diskutera vad som gäller.

Ett avtal om löneväxling bör innehålla:

 1. Hur länge avtalet om löneväxling ska gälla. Se till att din överenskommelse med arbetsgivaren inte binder upp dig att löneväxla under alltför långa perioder. Det ska vara möjligt för dig att löneväxla så länge du vill, men du ska också kunna sluta löneväxla med kort verkan.
 2. Vad som ska gälla när löneväxlingen upphör.
 3. Vad som ska gälla med förmånen när anställningen upphör.
 4. Hur en avveckling av förmånen ska gå till, uppsägningsregler med mera.
 5. Att framtida löneökningar ska beräknas på lönen före avdrag.
 6. Att semesterersättning ska beräknas på lönen före avdrag.
 7. Att alla lönetillägg såsom jour-, beredskaps- och övertidsersättning ska beräknas på lönen före avdrag.
 8. Om du har ITP2: Att arbetsgivaren anmäler dubbla löner (den högre lönen före löneväxlingen och den lägre efter).  Den högre ska anmälas som  pensionsmedförande lön  under hela tiden du löneväxlar - annars bör du inte löneväxla. På så vis får du tillgodoräkna dig både tjänstepension och  familjepension  på den högre lönen. Sjukpensionen beräknas dock alltid på den lägre lönen. (Observera att om din arbetsgivare inte går med på att anmäla dubbla löner, så bör du återgå från förmån till lön i god tid före din 60-årsdag, eftersom det finns så kallade begränsningsregler i ITP -planen. Läs mer om Lönekapning – att tänka på innan du fyller 60.)
 9. Om du har ITP1: Att arbetsgivaren betalar en högre premie. När du har ITP1 så förlorar du alltid pension om du löneväxlar, eftersom den pensionsmedförande lönen som anmäls är den lägre lönen efter löneväxlingen. Se till att du är överens med arbetsgivaren om att denne kompenserar detta genom att betala en högre premie.
 10. Hur betalningen för en förmån genom bruttolöneavdrag ska hanteras vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt eller annan konflikt med arbetsgivaren.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg