Tänk på det här om du vill löneväxla

Värdera förmånen innan du beslutar dig. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med en löneväxling, så läs våra tips. Skriv avtal om du löneväxlar.

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp 2023: 
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor 

Brytpunkt för att tjäna in allmän pension: årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp = 599 601 kronor per år 
(49 967 kronor per månad) 

 

Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten

Väg fördelar och nackdelar innan du beslutar om löneväxling

Det kan finnas både för- och nackdelar med en löneväxling och du bör vara försiktig. Om du funderar på att löneväxla, så är det viktigt att du noggrant värderar värdet av den förmån du får tillgång till mot både lönesänkningen och de eventuella försämringar du kan få i lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar och ersättningar.

Det handlar om rent ekonomiska konsekvenser, men även om dina egna värderingar utifrån dina behov nu och i framtiden. Om du löneväxlar bör du vara säker på att du inte behöver den lön du avstår nu. Rekommendationen är att du löneväxlar genom bruttolöneavdrag bara om din minskade kontanta lön inte påverkar dina ersättningar och försäkringar i nutid. Observera även att, om du är arbetssökande, så kan eventuell ersättning från inkomstförsäkringen bli lägre om du löneväxlar. 

Ta hjälp av beräkningsexempel

Ta hjälp av olika beräkningsexempel för att se hur effekterna kan bli.

 1. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak
 2. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattepliktig förmån vid lön över inkomsttak
 3. Beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar

Mer information om löneväxling

Läs gärna mer om löneväxling innan du fattar beslut. Här hittar du mer information:

Om du löneväxlar till extra tjänstepension - fler punkter att tänka på

 • Om du löneväxlar till extra tjänstepensionssparande, se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en liten extra del till din pensionspremie, det rör sig om ca 5-6 procent. Det betyder att för varje 100 kronor du avstår av din lön bör pensionspremien för dig vara cirka 105-106 kronor.
 • Låt löneavståendet gå till din befintliga ITPK eller ITP1-försäkring genom Collectum. Då får du pengarna inbetalda till det upphandlade pensionsbolag du redan valt och får också de väldigt låga avgifterna som förhandlats fram.
 • Även du som är tiotaggare bör lägga din löneväxling till ITPK (om du inte övergått till ITP1). Har du lagt in ITPK-premien till din alternativa pensionslösning ("tiotaggarlösning") kan du be arbetsgivaren att lägga tillbaka premien till din ITPK-försäkring. Då blir den aktiverad igen och du kan därefter låta löneväxlingen gå dit.

Löneväxla inte ner under taket i den allmänna försäkringen

Löneväxling är inte förmånligt för dig som har en lön som efter växlingen är lägre än 8,07 inkomstbasbelopp per år. Om lönen efter löneväxling är lägre än den nivån, kommer du att tjäna in mindre allmän pension än tidigare och du förlorar pengar istället. Du riskerar även lägre ersättningar från den allmänna försäkringen som till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Om du löneväxlar måste du själv bevaka att lönen inte understiger den här nivån när inkomstbasbeloppet förändras vid varje årsskifte.

Om du tjänar mer än taket i den allmänna försäkringen och vill löneväxla finns flera risker att ta hänsyn till. Du måste se till att tjänstepensionen sätts av även om du blir sjuk. Du bör även hålla dig till de bolag inom tjänstepensionen som upphandlats av kollektivavtalet. Dessa bolag har oftast lägre avgifter än de som inte ingått i en upphandling.

Skriv alltid avtal om du löneväxlar

Om du löneväxlar - skriv alltid ett avtal med din arbetsgivare om vad ni kommit överens om. Bruttolöneavdrag innebär en sänkning av din bruttolön och det är viktigt att den löneväxling som sker dokumenteras i avtal. Det är särskilt viktigt om du senare vill avveckla förmånen. Då slipper du diskussioner.

Ett avtal om löneväxling bör innehålla:

 1. Hur länge avtalet om löneväxling ska gälla. Se till att din överenskommelse med arbetsgivaren inte binder upp dig att löneväxla under alltför långa perioder. Det ska vara möjligt för dig att löneväxla så länge du vill, men du ska också kunna sluta löneväxla med kort verkan.
 2. Vad som ska gälla när löneväxlingen upphör.
 3. Vad som ska gälla med förmånen när anställningen upphör.
 4. Hur en avveckling av förmånen ska gå till, uppsägningsregler med mera.
 5. Att framtida löneökningar ska beräknas på lönen före avdrag.
 6. Att semesterersättning ska beräknas på lönen före avdrag.
 7. Att alla lönetillägg såsom jour-, beredskaps- och övertidsersättning ska beräknas på lönen före avdrag.
 8. Att arbetsgivaren, om du har ITP2, anmäler dubbla löner (den högre lönen före löneväxlingen och den lägre efter).  Den högre ska anmälas som pensionsmedförande lön under hela tiden du löneväxlar (annars bör du inte löneväxla). På så vis får du tillgodoräkna dig både tjänstepension och familjepension på den högre lönen. Sjukpensionen beräknas dock alltid på den lägre lönen. (Observera att om din arbetsgivare inte går med på att anmäla dubbla löner, så bör du återgå från förmån till lön i god tid före din 60-årsdag, eftersom det finns så kallade begränsningsregler i ITP-planen. Läs mer om Lönekapning – att tänka på innan du fyller 60.)
 9. Att arbetsgivaren, om du har ITP 1, betalar en högre premie. Om du har ITP 1, så förlorar du alltid pension om du löneväxlar, eftersom den pensionsmedförande lönen som anmäls är den lägre lönen efter löneväxlingen. Se till att du är överens med arbetsgivaren om att denne kompenserar detta genom att betala en högre premie.
 10. Hur betalningen för en förmån genom bruttolöneavdrag ska hanteras vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt eller annan konflikt med arbetsgivaren.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg