Fördelar med flexpension för arbetsgivare

Flexpension är ett stabilt system inom ramen för ITP med en mängd fördelar för sig som arbetsgivare.

Du är en del av den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att parterna på arbetsmarknaden, arbetstagare och arbetsgivare, tar ett gemensamt ansvar för att vi både ska ha konkurrenskraftiga företag och bra villkor för de anställda. Det gör vi genom kollektivavtal . Svenska modellen bygger på tanken att det är du som arbetar i en specifik bransch, som också bäst vet hur villkoren ska utvecklas för branschen. Parterna har i över hundra år identifierat brister och problem på arbetsmarknaden och därefter skapat lösningar. 

Flexpension - en gemensam lösning

Flexpension behövs för att vi blir allt friskare och lever allt längre. Eftersom vi lever längre kommer vi att behöva jobba längre upp i åldrarna för att få pensionen att räcka till så som det var tänkt. Unionen förhandlade 2017 fram en överenskommelse som betyder att så gott som alla Unionens medlemmar med kollektivavtal nu har flexpension.

Flexpensionen innebär två saker – du som arbetsgivare betalar in mer pengar än tidigare, en kompletterande premie till den individuella tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet för den anställde att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Flexpensionens två delar – pengar och tid - är inte beroende av varandra. 

Flexpension med annan tjänstepensionslösning än ITP

Även anställda med annan tjänstepensionslösning än ITP har rätt att få flexpensionspremien inbetald. När det gäller anställda som valt att avstå eller inte omfattas av ITP , till exempel en så kallad tiotaggarlösning utan ITPK, ska arbetsgivaren komma överens lokalt eller enskilt med medarbetaren om hur avsättningen till flexpension ska göras.

Erfaren personal som kan och vill jobba längre

Med en förstärkt möjlighet att gå ned i tid får medarbetare som i många fall har lång erfarenhet, unik kompetens och därmed är svårersättliga på arbetsplatsen, ork och lust att arbeta längre. Det är kostnadseffektivt och underlättar kompetensöverföring till yngre kollegor.

Ett tryggt och stabilt system

Avsättningarna till flexpension ligger inom ramarna för det befintliga ITP -systemet. Det är ett stabilt och tryggt system som förhandlas kollektivt för att generera största möjliga avkastning till så låga förvaltningsavgifter som möjligt. På så sätt kommer pengarna din personal till del på bästa sätt.

Läs mer om flexpension.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg